Dommerfullmektig ved Ringerike tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-10-30

Ved Ringerike tingrett er det ledig stilling som dommerfullmektig i to år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse i januar 2021 etter nærmere avtale. Arbeidssted Ringerike.

Domstolen er fullfaglig.

Tilsetting skjer på vanlig vilkår for dommerfullmektiger. Politiattest vil bli innhentet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

  • Sorenskriver Marit Nervik tlf. 32 98 90 00.

Søknad med CV og vitnemål/attester sendes til [email protected] innen 30. oktober 2020.