Dommerfullmektig ved Søndre Østfold tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-12-03

Det blir ledig stilling som dommerfullmektig i Søndre Østfold tingrett fra 17. januar 2022. Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være Moss, men dommerfullmektigen må påregne å arbeide ved alle rettsstedene i rettskretsen.

Vi tilbyr allsidige og varierte arbeidsoppgaver, faglige utfordringer samt et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaer. Stillingen vil gi gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Om deg

Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Du har gode faglige kvalifikasjoner, og vi ønsker helst at du også har relevantarbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Søndre Østfold tingrett er med i utviklingsarbeidet innen nye digitale løsninger. Vi ønsker at vår nye dommerfullmektig har god IKT-kompetanse, samt forståelse og interesse for å jobbe digitalt og med nye arbeidsverktøy.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Stillingen som dommerfullmektig forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53.

Praktisk informasjon om stillingen

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf domstolloven § 55 g.

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalen i staten. Lønnsutvikling etter tjenestetid i stillingen og gjeldende avtaleverk. Tiltredelse 17. januar 2022 eller etter avtale.

Dersom du har spørsmål om stillingen eller domstolen, kan du kontakte nestleder Inger Marie Landfald eller sorenskriver Ragnhild Borgerud telefon 69 79 77 00.

Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no.

Søknadsfrist er 3. desember 2021. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt frasøkerlisten.

For alle dommerfullmektiger blir det innhentet utvidet politiattest.