Dommerfullmektig ved Vesterålen tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-01-15

Ved Vesterålen tingrett blir det ledig stilling som dommerfullmektig.

Om oss

Vesterålen tingrett har kontorsted på Sortland, og er en domstol for kommunene Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy. Domstolen har en sorenskriver, to dommerfullmektiger og fire saksbehandlere. Tingretten ønsker å være utviklingsorientert, blant annet gjennom bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

For ytterligere opplysninger om tingretten, se www.domstol.no/enkelt-domstol/vesteraalen-tingrett

Om stillingen

Stilling som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt kollegaer som samarbeider godt. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivtet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf. domstolloven S SS g.

Om deg

Vi søker en jurist med gode faglige kvalifikasjoner, og Ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Vi tilbyr

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartlønn omkring 500.000,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen og domstolen, henvises til domstolleder Hans Edvard Roll, tlf. 75 43 40 40.

Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova 5 25,2.ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Tiltredelse etter avtale

Søknødsfrist 15. januar 2021.

Søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attestkopier sendes: [email protected]. Merk søknad med saksnummer 20-1862064DM-VTRA