Heggen og Frøland tingrett er en fullfaglig domstol med 10 medarbeidere, fordelt på fem saksbehandlere, tre dommerfullmektiger og to faste dommere.  Kontorer i Mysen sentrum, Eidsberg kommune – ca. 65 km. fra Oslo (gode off. kommunikasjoner).

Dommerfullmektiger

Ved Heggen og Frøland tingrett er det to ledige stillinger som dommerfullmektig med ønsket tiltredelse 1. februar 2020, eller så snart som mulig.  

Den som blir tilsatt kan påregne meget allsidige arbeidsoppgaver innenfor alle fagområder. Vi søker en medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, og i tillegg være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til sorenskriver Rolf Ytrehus, tlf. 69024411.

Søknad med vedlegg sendes til på epost innen 13. desember 2019.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest.