Ekspedisjonssjef i Lovavdelingen

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2019-11-07
Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no

Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Lovavdelingen er som enhet i departementet underlagt statsrådens styringsrett og konstitusjonelle ansvar, men opptrer faglig uavhengig i spørsmål om lovtolkning og lovteknikk.

Lovavdelingen har rundt 40 ansatte med i hovedsak juridisk bakgrunn. Avdelingen er organisert i tre enheter som hver ledes av en avdelingsdirektør; Enhet for offentlig rett, Enhet for privatrett og Enhet for strafferett og prosess.

Avdelingen har ansvar for store deler av den sentrale lovgivningen, som offentleglova, forvaltningsloven, statsrett, familie-, arv- og personrett, kontraktsrett, tingsrett, straffeprosess og sivilprosess, straffeloven mv.

Den forbereder lovgivning på eget område og bistår andre departementer i deres lovgivningsarbeid. Lovavdelingen avgir tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Avdelingen representerer også jevnlig Norge i ulike internasjonale fora, blant annet i forhandlinger om internasjonale avtaler.

Om stillingen

Avdelingens posisjon bygger på arbeid av svært høy faglig kvalitet, integritet, samfunnskunnskap og forståelse for de demokratiske og rettslige institusjoner og prosesser.

Ekspedisjonssjefen skal sikre at avdelingens posisjon videreføres og styrkes. Ekspedisjonssjefen skal utvikle avdelingen både gjennom organisering og kompetansebygging, prioritering og kvalitet i oppgaveløsingen. Ekspedisjonssjefen har en særlig rolle i å kommunisere og representere avdelingen utad.

Ekspedisjonssjefen inngår i departementets toppledergruppe og skal også være en sentral bidragsyter i gruppen.

Vi søker 

En leder som vektlegger særdeles høy faglig kvalitet og sikrer utvikling av viktige rettsområder, er strategisk og samfunnsengasjert. Du må ha evne og vilje til å oppnå resultater og gjennomføre beslutninger. Du må kunne lede, utvikle og motivere høyt kvalifiserte og ambisiøse medarbeidere.

Du må ha:

 • faglige juridiske kvalifikasjoner på meget høyt nivå
 • høy faglig og personlig integritet
 • meget gode lederegenskaper og relevant ledererfaring
 • forståelse for politiske prosesser og embetsrollen, og samspillet mellom de tre statsmaktene
 • vilje og evne til utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring
 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å formulere deg godt både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. Særskilt gode skriftlige formuleringsevner på norsk vektlegges spesielt
 • norsk statsborgerskap, og kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG

Vi tilbyr

 • En allsidig og viktig jobb i et stimulerende og samfunnsengasjert miljø med meget høy kompetanse og hyggelig kolleger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter og bedriftsidrettslag

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: Etter avtale innenfor statens lederlønnsordning.

Stillingen er et embete.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonshemning, nasjonal og etnisk bakgrunn, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt

 • departementsråd Heidi Heggenes 2224535 eller
 • assisterende departementsråd Anne K. Herse 22245410.