Embete som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-12-04

Det blir ledig ett embete som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Hålogaland lagmannsrett har fast kontorsted i Tromsø. De fleste rettsmøtene avvikles der, men dommerne reiser i hele landsdelen og avholder ankeforhandlinger på ulike steder.

Lagmannsretten behandler saker fra alle tingrettene og jordskifterettene i Nordland, Troms og Finnmark, og det geografiske område strekker seg fra Bindal kommune i sør til Sør-Varanger kommune i øst og Svalbard i nord – mer enn en tredjedel av fastlands Norge, med Svalbard og Jan Mayen i tillegg.

Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og har i tillegg to lagmenn, 13 lagdommere, en jordskiftelagdommer, administrasjonssjef, en utreder, en IKT-rådgiver og seks saksbehandlere.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap.
 • Søkere må være norske statsborgere.
 • For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.
 • Stillingen krever høy faglig kompetanse, analytiske evner og høy integritet.
 • Du må være personlig egnet og ha relevant arbeidserfaring.

Dommerne må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolene sin konstitusjonelle uavhengighet, ha en tillitvekkende framferd i retten og kunne kommunisere godt med brukerne av domstolen.

Andre personlige egenskaper

 • Godt juridisk skjønn
 • Arbeide selvstendig og være i stand til å ta vanskelige avgjørelser
 • Kommunisere godt skriftlig og muntlig
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 349 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Spørsmål om stillingen får ved henvendelse til:

 • Hålogaland lagmannsrett v/domstolleder Monica Hansen Nylund, tlf. 77 60 35 00/97 75 60 90.
 • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 18
 • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Andre opplysninger

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.