Embete som tingrettsdommer ved Helgeland tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-08-22

Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Helgeland tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Tingretten er lokalisert på rettsstedene Brønnøysund, Mo i Rana og Sandnessjøen. Tingretten har også et ubemannet rettssted i Mosjøen.

Kontorsted for stillingen vil være ved rettsstedet Sandnessjøen. Dersom en intern søker blir utnevnt, kan det bli ledig et embete med annet kontorsted i rettskretsen. Søkerne bes derfor opplyse om et embete med annet kontorsted i samme domstol kan være av interesse.

Det må påregnes å gjøre tjeneste ved alle rettsstedene i

Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg fem tingrettsdommere, administrasjonssjef, fire dommerfullmektiger og 12 saksbehandlere.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere.

For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 238 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Spørsmål om stillingen

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Helgeland tingrett v/domstolleder Rolf Selfors, tlf. 75 43 17 40
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 22.08 2022