Engasjement som juridisk utreder ved Oslo tingrett

Motiveres du av komplekse problemstillinger og vil bli rå på entrepriserett?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-01-27

Nå har du muligheten til å bli del av et nyopprettet team med tre utredere som skal bistå og samarbeide tett med dyktige dommere innen entrepriserett og store kommersielle saker i Norges største domstol.

Her vil du gå aktivt inn i saksforberedelsen, og være med på å klargjøre og spisse tvistepunkter og faktum i sakene. Du vil jobbe med å utrede juridiske spørsmål og skrive utkast til kjennelser.  Du får også mulighet til å være med og forberede planmøter og rettsmeklinger, og delta i møtene.

Gjennom dette arbeidet vil du få god innsikt i både prosessuelle og materielle spørsmål, og bygge opp kompetanse på behandling av store sivile tvister (storkravsprosess).

Vi har allerede rekruttert to utredere og er nå på jakt etter en tredje som kan utfylle teamet. Høres dette ut som noe for deg?

Det er første gang en norsk tingrett engasjerer utredere, og du vil derfor få gode muligheter til å påvirke stillingen. Dette er en treårig prøveordning som er knyttet opp til et større prosjekt med moderat spesialisering i Oslo tingrett. Hensikten er primært å styrke arbeidet med entreprisesaker, og målet er høyere kvalitet, raskere saksbehandling, gode meklingsprosesser og en mer effektiv ressursutnyttelse. Tidlig saksforberedelse og aktiv saksstyring er helt sentrale virkemidler for å oppnå disse målene.

Arbeidsoppgaver

 • bistå spesialiserte dommere innenfor entreprise og store kommersielle saker
 • utforme kravoversikt med påstandsgrunnlag og sentral dokumentasjon
 • utarbeide faktumoversikt
 • utrede rettsspørsmål
 • skrive utkast til kjennelser
 • forberede og delta i planmøter og rettsmeklinger

Arbeidsoppgavene kan endres i tråd med domstolens behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Det vil bli lagt vekt på gode eksamensresultater.
 • Meget gode juridiske kvalifikasjoner. Ønskelig med erfaring fra entrepriserett og store kommersielle saker.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God digital kompetanse

Om deg

 • Du setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger og har god vurderingsevne.
 • Du arbeider selvstendig og målrettet.
 • Du er effektiv og bidrar til god fremdrift i sakene.
 • Du arbeider strukturert og metodisk.
 • Du samarbeider godt med andre, deler kompetanse og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Engasjement i inntil 3 år som rådgiver eller seniorrådgiver med brutto årslønn kr 590 000 - 670 000,-, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i samarbeid med faglig dyktige tingrettsdommere og avdelingsleder.
 • Et sterkt fagmiljø med over hundre dommere og dommerfullmektiger.
 • God mulighet for faglig fordypning innenfor interessante saksfelt.
 • Et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og hyggelige kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger (www.spk.no).
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tilgang til treningsrom i tinghuset.

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om stillingen kan du henvende deg til avdelingsleder/tingrettsdommer Edvard Os, tlf. 22 03 52 00 eller sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 22 03 52 00. Generell informasjon om domstolen finner du på vår hjemmeside.

Oslo tingrett er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som reflekterer befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, etnisk bakgrunn eller hull i CV.

Personopplysninger i søknad og CV behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på Domstol.no. https://www.domstol.no/verktoy/personvernpolicy/

Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Vi viser i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, om muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Foto: Entreprisegruppen i Oslo tingrett med spesialiserte tingrettsdommere på befaring.