Engasjert og dyktig jurist til samfunnsaktuell innsatsgruppe på Lillestrøm

Innsats, Skatteetaten

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Søknadsfrist:
2021-01-31

Skattekontoret på Lillestrøm søker en jurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Stillingen vil inngå i Seksjon 2 i avdeling Fokusområder. Seksjonen har grupper i Lillestrøm, Skien, Ålesund, Voss, Førde og Leknes, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering. Som jurist i avdeling Fokusområder vil du være med på å sikre et viktig samfunnsoppdrag.

Seksjonen har i dag blant annet ansvar for prioriterte risikoer innen nærståendeområdet (beskatning av transaskjoner mellom selskap og kontrollerende aksjonær). Ved oppstart vil særlig ulike problemstillinger innen kjøp, leie og bruk være hovedarbeidsområde, og det er derfor nødvendig med erfaring fra, eller interesse for arbeid med dette. Arbeidet omfatter anvendelse ulike virkemidler for å sikre økt etterlevelse, samt klagebehandling.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • kunne ta fagansvar innen prioriterte risikoer
 • benytte ulike virkemidler rettet mot skattepliktige med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold 
 • delta og bidra på interne og eksterne arenaer med foredragsvirksomhet
 • skrive uttalelser til sekretariatet for Skatteklagenemnda
 • bistå etatens prosessfullmektiger i rettssaker 
 • delta i nasjonale arbeidsgrupper/prosjekt
 • bidra i seksjonens øvrige oppgaver  

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • fordel med god erfaring innen arbeid med skatterettslige problemstillinger
 • fordel med relevant erfaring fra privat næringsliv   
 • fordel med kunnskap og/eller arbeidserfaring innen et eller flere av områdene: Regnskap, kommunikasjon, utviklings- og forbedringsarbeid
 • god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • stort pågangsmot og gjennomføringsevne
 • utadvendt, initiativrik og engasjert
 • strukturert og fleksibel            

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 600 000 til kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kontaktinformasjon

 • Pål Søgård
  Underdirektør
  Telefon: 945 37 380

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.