(Foto: Eldbjørg Dahl / KORO)

Er du den kollegaen vi leter etter?

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co
Søknadsfrist:
Snarest

Vi har ledig plass til en kontorfelle og søker etter en engasjert og faglig dyktig advokat med gode sosiale egenskaper.

Vi er et av landets ledende advokatfellesskap innen strafferett, barnerett, barnevernsrett og familierett som også yter advokatjenester innen andre rettsområder. Alle advokatene hos oss har prosedyre i sivile saker og straffesaker som hovedbeskjeftigelse, og 4 av kontorfellene har møterett for høyesterett. Vi har derfor rik anledning til faglig utveksling med nye kontorfeller. Vi har også et meget godt arbeidsmiljø med aldersspenn fra yngre fullmektiger til seniorer med lang erfaring.

Vi tilbyr et lyst og romslig kontor med god tilgang på moderne fellestjenester.  Fellesskapet består i dag av 12 kontorfeller og 5 ansatte advokater/fullmektiger som holder til i moderne og representative lokaler i Karl Johans gate 41 i Oslo sentrum.

Spørsmål kan rettes til advokat Petter Mandt [email protected] eller advokat Petter Nordgreen Sterud [email protected].

Søknad kan sendes via epost [email protected].