Er du en erfaren jurist med interesse for arbeidsrett?

Arbeidsgiver:
Statens vegvesen
Søknadsfrist:
2020-10-02

Vi legger vekt på å ha et solid arbeidsrettslig fundament for utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen i vår virksomhet. Stillingen innebærer bred og allsidig kontaktflate mot store deler av organisasjonen der særlig våre øverste ledere, tillitsvalgte og HR-miljøer er sentrale samarbeidspartnere.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og du bør trives med både hyppige skifter i oppgaver og tema, i tillegg til faglige fordypningsoppgaver. Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Sikre god kvalitet i virksomhetens utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen
 • Støtte og rådgi ledere og etatens HR-enheter i utøvelse av arbeidsgiverrollen og på det arbeidsrettslige feltet
 • Behandling av krevende personalsaker og samarbeid med Regjeringsadvokaten
 • Drive opplæring/foredragsvirksomhet

Noe reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Du har solid erfaring fra personaljuridisk arbeid, gjerne innenfor det statlige området. Det er en fordel om du også har forhandlingserfaring. Stillingen krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Vi legger vekt på at du

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • jobber selvstendig og strukturert

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om oss

Statens vegvesen spenner over mange ulike fagområder og dekker et bredt kompetansefelt. Denne stillingen er knyttet til Arbeidsgiver- og lønnsforhandlingsseksjonen som organisatorisk ligger i vår Økonomi- og virksomhetsstyringsavdeling i Oslo. Arbeidsgiver- og lønnsforhandlingsseksjonen har på vegne av vegdirektøren ansvar for at virksomheten drives innenfor lov- og avtaleverket i staten og for å gjennomføre forhandlinger og samarbeidet etter hovedavtalen med våre tillitsvalgte.

Er du interessert?

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsdirektør Kjerstin Bretteville-Jensen på tlf. 480 26 055.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet ibefolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Vi ønsker at du i søknaden spesifiserer hvilken stilling du søker på.

Søk stillingen på "Søk her" på denne siden innen 02.10.2020. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: [email protected] eller ringe på tlf. 75 54 22 20.