Er du god på kontrakter, IKT og digitalisering?

Arbeidsgiver:
Direktoratet for forvaltning og IKT
Søknadsfrist:
2019-12-08
Difi skal bidra til å utvikle og fornye norsk forvaltning. Dette skal vi gjøre på basis av spisskompetanse innan offentlige innkjøp, digitalisering, ledelse og organisering.

Difi utvider staben og etablerer nå en helt ny innkjøpsordning, en markedsplass for skytjenester som skal gjøre det enklere for det offentlige å ta steget ut i skyen. Vi søker deg som er god på kontraktsarbeid, IKT-anskaffelser og vil jobbe i Norges største og mest kompetente miljø innen offentlige anskaffelser

Vi søker to dyktige IKT-jurister

I 2020 etablerer vi en helt ny markedsplass skytjenester. Vi skal utvikle og etablere en brukervennlig digital innkjøpsløsning som skal kunne benyttes av offentlige virksomheter som ønsker å ta i bruk sky-tjenester i sine IKT-løsninger. Den nye innkjøpsordningen skal tilby rammeavtaler og gi veiledning til både statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner. Satsningen har sin bakgrunn i Nasjonal strategi for bruk av skytjenester fra 2016 som blant annet vektlegger økt bruk, økt fleksibilitet, bedre sikkerhet, innovasjon og mindre klimaavtrykk innenfor IKT.

Vi søker nå etter to dyktige jurister til arbeidet med markedsplassen - en til Statens innkjøpssenter og en til seksjon for Prosess.

Statens innkjøpssenter inngår de største innkjøpsavtalene i Norge, samordner og effektiviserer statens innkjøp gjennom felles avtaler og effektive IKT-systemer. Vi skal være bindeledd mellom brukernes behov og markedet. Våre avtaler omfatter ca 190 ulike statlige virksomheter. Anskaffelsesprosessene relatert til markedsplassen for skytjenester vil gjennomføres av Statens innkjøpssenter.

Den andre stillingen vil høre inn under seksjon for Prosess. Seksjonen har ansvar for å dokumentere og formidle gode anskaffelsesprosesser og god praksis for gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Seksjonen har ansvar for veiledning til gode prosesser på alle anskaffelsesartene (inkludert IKT-anskaffelser), og utvikler maler og veiledning til støtte og inspirasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Utforme kontrakt om anskaffelse av skytjenester til offentlig virksomheter.
 • Foreslå og utvikle ny veiledning og malverk om anskaffelse av skytjenester i samsvar med brukernes behov.  
 • Bidra i operative innkjøpsprosesser om anskaffelser av skytjenester, herunder delta med forberedelser av konkurransegrunnlag, evaluering og utforming av kontrakter.
 • Holde foredrag og publisere aktuell informasjon på anskaffelser.no og markedsplassen.
 • Bidra i arbeid i relevante nettverk og referansegrupper med offentlige virksomheter og leverandører.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Meget god norsk fremstillingsevne (muntlig og skriftlig) og gode engelskkunnskaper.
 • Minimum to års arbeidserfaring.
 • Erfaring fra arbeid med og god innsikt i relevante problemstillinger for IKT-tjenestekontrakter
 • God kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser

Du bør ha:

 • Erfaring fra gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Erfaring i å holde kurs, foredrag og veiledningsarbeid
 • Kunnskap om tilgrensende problemstillinger som personvern, regler om immaterielle rettigheter mv.

Personlige egenskaper:

 • Du er analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater.
 • Din arbeidsstil er systematisk med en sterk gjennomføringsevne, og med evne til å prioritere i en hektisk hverdag.
 • Åpen, sosial, uformell, og gode samarbeidsevner.
 • Du inngir tillit og bygger raskt relasjoner til de du jobber sammen med.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 504 700 – 860 300 etter kvalifikasjoner og ifølge Difis kriterier for stillingsnivå. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • gunstig pensjonsordning og gode lånebetingelser i Statens pensjonskasse
 • spennende faglige utfordringer og faglig sterke kollegaer

Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Det er besluttet at anskaffelsesavdelingen i Difi (inkludert Statens innkjøpssenter) organisatorisk skal overføres til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Overføringen vil skje innen 1. september 2020.

Vi ber om at du som søker oppgir om du søker oppgir hvilken av stillingene du søker på, alternativt om du søker på begge. De som ansettes må uansett kunne bidra på tvers av seksjonene der hvor behovet for juridisk kompetanse er størst. Vi gjør oppmerksom på stillingene er utlyst med et forbehold om Stortingets godkjenning av forslaget til statsbudsjett.

Kontaktinformasjon

Statens innkjøpssenter: Kjetil Østgård, tlf 932 27 659 eller Barbro Bottheim, tlf 905 88 357

Seksjon for Prosess: Anne Cathrine Jacobsen, tlf 473 37 353

Søknadsfrist

8. desember 2019