Er du jurist og ønsker å jobbe i offentlig forvaltning?

Arbeidsgiver:
Statistisk sentralbyrå
Søknadsfrist:
2020-10-16

I Statistisk sentralbyrå (SSB) er det ledig stilling som jurist i Administrasjonsdirektørens stab med oppgaver innenfor hele SSBs virksomhetsområde. Du vil inngå i juridisk gruppe som en av tre jurister. Du vil samarbeide nært med SSBs ledelse og ulike fagmiljøer.
 
SSB har kontor både i Oslo og Kongsvinger. SSB ønsker å styrke juristmiljøet i Kongsvinger, men lokalisering i Oslo er også aktuelt. Regelmessig reisevirksomhet mellom SSBs kontorer i Oslo/Kongsvinger må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil som jurist i SSB arbeide med varierte juridiske oppgaver innen styring og forvaltning av organisasjonen. Relevante rettsområder for arbeidet er bl.a. alminnelig forvaltningsrett, offentlighetsrett, statistikkloven, personvern, arbeids- og statsansattrett, kontraktsrett, regelverk knyttet til offentlige anskaffelser og EUs statistikksamarbeid mv.
 • Hørings- og utredningssaker
 • Intern regelverksveiledning og opplæring
 • Bidra til å utvikle og implementere ny statistikklovgivning
 • Stillingen vil tillegges et særlig ansvar for rådgivning og kvalitetssikring av anskaffelser.  

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra offentlig virksomhet og arbeidsområde offentlige anskaffelser er ønskelig
 • Erfaring fra følgende fagområder vil bli vektlagt:
  • arbeids- og statsansatterett
  • personvern

Personlige egenskaper

 • Du bør være en effektiv, utadvendt og serviceorientert jurist som er motivert for å utføre aktuelle oppgaver i henhold til avdelingens mål om å yte rask og god juridisk bistand til hele organisasjonen
 • Du bør trives med en til dels hektisk hverdag med oppgaver innenfor ulike retts- og fagområder
 • Du bør ha evne til å finne gode og praktiske løsninger innenfor gjeldende regel- og avtaleverk
 • Du bør du ha evne til å arbeide selvstendig i tverrfaglige team
 • Gode samarbeidsevner og vilje til å påta deg varierte arbeidsoppgaver
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, gjerne også på engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) kr 542 400 - 765 100 etter kvalifikasjoner.
 • Høyere lønn kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • Trivelige lokaler i Kongsvinger (parkeringsplass) / Oslo
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn.
 • Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen, kontakt