Er du jurist og ønsker å jobbe med tvisteløsning?

Arbeidsgiver:
Husleietvistutvalget
Søknadsfrist:
2020-01-13
Husleietvistutvalget (HTU) er et statlig domstollignende tvisteløsningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ved å tilby partene rask, rimelig og kompetent behandling av tvister i husleieforhold bidrar HTU til et trygt og godt fungerende leiemarked. Tvisteløsningen skjer ved veiledning, mekling eller avgjørelse.

Husleietvistutvalget er i utvikling og har spennende stillinger!

To vikariater som juridiske seniorrådgivere

Det ene vikariatet som seniorrådgiver løper til 30. august 2021.

Det andre vikariatet som seniorrådgiver løper til 31. mars 2021.

Seniorrådgiverne har både en mekler- og dommerrolle. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig i å mekle mellom parter, skrive utkast til avgjørelser, samt lede utvalgsmøter og partsmøter i oppsigelsessaker. Stillingen vil også kunne tillegges oppgaver av administrativ art og utredningsarbeid.

Faglige kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • minst 5 års relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • meklerkompetanse er ønskelig

En fast stilling som rådgiver

Rådgivernes arbeidsoppgaver består hovedsakelig i å bistå i tvistesaksbehandlingen gjennom hele saksbehandlingsløpet. Arbeidet omfatter også å gi informasjon og veiledning til parter, ved behov bistå med å skrive ned klager og tilsvar, samt telefonvakttjeneste. Hvis forholdene ligger til rette for det, vil saksbehandleren også kunne bistå i mekling. Stillingen vil også kunne tillegges andre oppgaver i forbindelse med HTUs utviklingsarbeid.

Faglige kvalifikasjoner:

 • master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet er en fordel. Nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

For begge stillinger ønsker vi oss medarbeidere som:

 • har høy faglig kompetanse eller interesse for husleierett og tilstøtende rettsområder
 • jobber effektivt og har stor arbeidskapasitet
 • er systematiske og har god orden
 • evner å formidle all informasjon på en lettfattelig måte
 • er selvstendige, beslutningsdyktige og har høy integritet
 • er endringsvillige, fleksible og brukerorienterte

For begge stillingene vil personlige egenskaper bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • et kompetent fagmiljø med engasjerte og hyggelige kollegaer
 • arbeidsoppgaver som fremmer et viktig samfunnsoppdrag
 • hyggelige kontorlokaler sentralt i Oslo
 • fleksibel arbeidstid med en fastsatt kjernetid
 • en mulighet til å bidra i HTUs utviklingsarbeid

Kontakt og øvrige opplysninger

Stillingen som rådgiver lønnes med årslønn normalt fra kr 456 400 til kr 492 400. Stillingen som seniorrådgiver lønnes med årslønn normalt fra kr 532 300 til kr 640 200. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Elektronisk CV skal fylles ut, og kopi av relevante eksamenspapirer og attester skal vedlegges. Søknaden sendes via jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 13.01.2020.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om det bes om at de ikke blir ført opp i offentlig søkerliste.

Nærmere opplysninger ved leder Ellen Strømodden på tlf 22593152 eller 99213480.

Om oss

Per i dag dekker Husleietvistutvalget fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag, med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. HTU har totalt ca. 30 ansatte, hvorav ca. 20 jobber ved oslokontoret. HTU kan også behandle forbrukersaker fra hele landet. I 2019 mottok virksomheten ca. 1900 saker, hvorav 1200 saker ble behandlet i Oslo. De fleste saker blir endelig avsluttet i HTU og får dermed rettskraft. Det blir forlik i ca. 75% av alle meklede saker. Av de sakene som avgjøres bringes under 3% videre til tingretten.

HTU ønsker mangfold, blant annet med en balansert alders- og kjønnssammensetning, personer med redusert funksjonsevne, personer med innvandrerbakgrunn, og personer som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere («hull i CV’en»). Vi legger vekt på gode arbeidsforhold, og kan ved behov tilrettelegge f.eks. for personer med redusert funksjonsevne. Det er enkel adkomst til lokalene, og tilgang til HC-toalett.