Er du jurist og vil jobbe i et sterkt fagmiljø?

Arbeidsgiver:
Konkurransetilsynet
Søknadsfrist:
2021-04-18

Vi søker etter dyktige jurister som ønsker å inngå i et sterkt fagmiljø der vi sammen bidrar til å fremme konkurranse i norsk næringsliv. Vi kan love en variert arbeidshverdag med faglig fordyping og påfyll. Stillingene er knyttet til markedsavdelingene Finans og kommunikasjon, Bygg, Industri og anlegg eller Mat, handel og helse, og du vil rapportere til avdelingsdirektør for en av disse avdelingene.

Vi er opptatt av mangfold

Vi i Konkurransetilsynet legger vekt på inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker å strekke oss langt for å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dine mest sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være

 • Gjennomføre og formidle juridiske analyser og vurderinger i enkeltsaker
 • Aktivt delta og samarbeide i prosjektgrupper og tverrfaglige team
 • Skriving av varsel og vedtak
 • Jevnlig kontakt med sentrale aktører i norsk næringsliv, offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner, samt kontakt/dialog med parter/partenes advokater
 • Bidra med faktuminnhenting- og kartlegging (bl.a. bidra i bevissikringer, forklaringsopptak, gjennomgang av beslag mv.)
 • Diverse bidrag i forbindelse med endringer i lov/forskrift på konkurranserettens område, samt inngi høringssvar til andre myndigheters regelverksarbeid
 • Prosjektledelse for særlig kvalifiserte kan bli aktuelt
 • Delta i eksterne aktiviteter, som f.eks. å holde foredrag, representere tilsynet på karrieredager eller studentarrangement

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha master i rettsvitenskap, embetseksamen (cand. jur.) eller tilsvarende med gode resultater
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Interesse for og innsikt i konkurransepolitikk og konkurranserett er en fordel, men ikke et krav for å søke
 • For erfarne kandidater er det en fordel å ha arbeidet i advokatfirma, herunder ha prosedyreerfaring
 • Det er en fordel med gode digitale ferdigheter

Vi søker både erfarne og nyutdannede, og oppfordrer nyutdannede kandidater som blir uteksaminert våren 2021 til å søke.

Personlige egenskaper

 • Strukturert arbeidsmåte, gode analytiske evner og resultatorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig og samarbeide godt i tverrfaglige team
 • Utviser grundighet og godt juridisk skjønn i arbeidet
 • Er produktiv, ansvarlig og utviser høy faglig kvalitet

Vi kan tilby deg

I Konkurransetilsynet vil du få dyktige kollegaer som er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen og vi legger vekt på at alle ansatte har gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kollegaer. Konkurransetilsynet har fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. I tillegg har tilsynet moderne og universelt utformede lokaler, kantineordning, eget bedriftsidrettslag, tilgang til treningsfasiliteter og gode ordninger knyttet til bedriftshelse.

Stillingene blir lønnet ut fra kvalifikasjoner og iht. til det statlige lønnsregulativ som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (st. kode 1408/1434/1364) i lønnsspennet kr. 490 000 – 800 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Gjermund Nese, tel. 91 17 87 13 eller nestleder Beate Berrefjord, tel. 41 25 96 20.

For mer informasjon om Konkurransetilsynet se vår nettside www.konkurransetilsynet.no

Søknadsfrist: 18. april 2021