Er du jurist og vil jobbe med HR i kriminalomsorgen?

HR - Jurist

Arbeidsgiver:
Kriminalomsorgsdirektoratet
Søknadsfrist:
2022-08-21

Kriminalomsorgsdirektoratet søker en dyktig jurist som evner å se helhet, bidrar til utvikling og tenker strategisk. Som ansatt hos oss får du selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver som vil gi deg anledning til både faglig og personlig utvikling. Vi håper du trives med å utrede faglige problemstillinger og har god kjennskap til statlig lov- og avtaleverk. Du vil samarbeide med engasjerte kollegaer i seksjonen, samt andre HR-jurister på både lokalt og regionalt nivå. 

Seksjon for HR/HMS har fagansvar for strategi, regelverk, forvaltning og utvikling som gjelder HR og HMS. Videre har vi ansvar for løpende kontakt og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten i kriminalomsorgen.

Seksjon for HR/HMS består i dag av syv HR-medarbeidere med varierte arbeidsområder. I tillegg kommer enhet for forværelset. Seksjonen er en del av avdeling for organisasjon, HR og ressurser. Avdelingens oppdrag er å sikre sammenheng mellom ressurser som personell, økonomi og IKT/digitalisering, herunder planlegge og budsjettere ressursbruk utfra en helthetlig tilnærming til drift og effektivitet.

Arbeidsoppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være arbeidsrettslige problemstillinger innen HR- området, samt endrings- og omstillingsarbeid. Du vil bidra til utvikling innen HR-området og være ansvarlig for å utarbeide og følge opp rutiner og regelverk.  Videre får du muligheten til å delta i og lede arbeidsgrupper i samarbeid med regionalt nivå og tjenestemannsorganisasjonene. Du vil være ansvarlig for kurs og opplæring innen fagområdet samt arbeid med varslingssaker.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Minimum 3 års relevant erfaring, for stilling som seniorrådgiver kreves minimum 5 års relevant erfaring 
 • Erfaring med endringsarbeid i offentlig sektor
 • God kjennskap til individuell og kollektiv arbeidsrett i staten 
 • Erfaring med og forståelse for viktigheten av å jobbe med partene i arbeidslivet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner
 • Evne til å planlegge og strukturere en hektisk arbeidshverdag 
 • Opptrer tillitsskapende med god rolleforståelse
 • Selvstendig og initiativrik med god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Interessante, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering

Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, kr. 600 000 - 677 600, eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, kr 650 000 – 776 900, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til HR-direktør Susanne Nor på tlf. 992 61 759. 

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.