Er du jurist som ønsker å jobbe med faglig utfordrende spørsmål?

Lovavdelingen søker rådgiver/seniorrådgiver

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2021-01-18

Det er ledig inntil 4 faste stillinger som rådgiver og inntil 4 faste stillinger som seniorrådgiver i Lovavdelingen. I tillegg kan det bli ledig noen vikariater som rådgiver.

Arbeidet i avdelingen går særlig ut på å forberede lovgivning og gi råd til forvaltningen med vurderinger av gjeldende rett.

Hvem vi ser etter

Vi ser etter dyktige og engasjerte jurister som ønsker å jobbe med faglig utfordrende spørsmål. Du arbeider selvstendig og strukturert og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er en fordel om du interesserer deg for arbeid i skjæringsfeltet mellom jus og politikk.

Du må ha fullført profesjonsstudiet eller masterstudiet i rettsvitenskap med klar overvekt av A eller tilsvarende karakter.

For stillingene som rådgiver oppfordres nyutdannede til å søke. Årets kandidater kan også søke.

For de faste stillingene som rådgiver og seniorrådgiver vil det bil lagt vekt på relevant erfaring, spesielt erfaring fra lovgivnings- og utredningsarbeid.

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet, forventer vi at du skal kunne identifisere deg med og etterleve våre verdier som er åpenhet, integritet og arbeidsglede.

Vi tilbyr

  • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
  • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
  • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: rådgiver 540 000 - 650 000, seniorrådgiver 630 000 - 800 000.

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå HEMMELIG.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt

  • avdelingsdirektør Ida Sørebø tlf. 22 24 53 73/ 932 57 492 eller
  • avdelingsdirektør Torunn Salomonsen Holmberg tlf. 22 24 53 28/ 468 18 132.