KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS har ambisjon om å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor. KS har hovedkontor i Oslo, 16 kontorsteder i 7 regioner og et kontor i Brussel.

Er du KS Advokatenes nye advokatsekretær / advokatassistent?

Er du KS Advokatenes nye advokatsekretær/ advokatassistent (svangerskapsvikariat)

KS Advokatene er KS' advokatkontor. Kontoret yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og fører saker for alle rettsinstanser. I tillegg til ordinær advokatbistand utføres det medlemsservice og interessepolitisk arbeid. KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige.

Kontoret består av 25 medarbeidere, hvorav 20 advokater. Advokatene har med bakgrunn fra privat og offentlig sektor en variert spisskompetanse som er satt sammen for å dekke kommunesektorens særskilte behov. Kontoret bærer preg av sin rolle som del av en viktig samfunnsaktør, og det stilles høye krav til kvalitet.

En av våre advokatsekretærer skal ut i foreldrepermisjon og vi har derfor behov for en ekstra ressurs. Vikariatet er beregnet å vare til januar 2020, og det er mulighet for snarlig tiltredelse.

Ansvarsområde

Sekretærtjenesten utgjør en sentral og viktig funksjon for advokatenes utøvelse av sitt arbeid og deres mulighet for å yte god bistand. Vår nye advokatsekretær/advokatassistent vil bistå advokatene ved rettssaker, øvrige advokatoppdrag, reiser og kursvirksomhet. Det er forventet at advokatsekretæren/ advokatassistenten skal kunne bistå med både praktiske gjøremål og variert administrativt arbeid som håndtering av advokatenes timeføringssystem og behandling og utforming av dokumenter og korrespondanse. Blant oppgavene inngår også undersøkelser samt annen innhenting av informasjon. Avhengig av kompetanse kan det i tillegg være aktuelt med enkelte juridiske arbeidsoppgaver. Det kan for øvrig påregnes å bistå andre avdelinger i KS i hektiske perioder.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er utdannet advokatsekretær/advokatassistent. Du som har juridisk utdannelse kan også være aktuell. Det er ønskelig med 2-5 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle(r) eller oppgaver, men vi er åpne for nyutdannede. Erfaring med utarbeidelse av faktisk utdrag og befatning med øvrige rettsdokumenter er en fordel, og bør angis i søknaden. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt nøyaktighet og diskresjon i arbeidet er avgjørende for suksess i stillingen.

Den vi ser etter må være fleksibel, ha stor arbeidskapasitet, være serviceinnstilt og ha et godt humør. Evne til å være i forkant og prioritere er viktig og du må beherske dataverktøy godt.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er hektisk, men spennende og variert. Muligheten for å jobbe for KS' samfunnsoppdrag bidrar for øvrig til å fylle arbeidsoppgavene med mening.

I KS får du dessuten gode muligheter for personlig og faglig utvikling, ordnede arbeidsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og et aktivt, hyggelig og allsidig miljø. Lønn etter avtale.

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Kontakt

  • Avdelingsdirektør Johan Nyrerød Spiten, 480 12 204
  • HR-rådgiver Anne Cecilie Flaa, 948 07 142

Vi intervjuer forløpende med endelig søknadsfrist: 19.11.18