Er du KS Advokatenes nye advokatsekretær / advokatassistent?

Unik mulighet i skjæringspunktet mellom jus og politikk.

Arbeidsgiver:
KS Advokatene
Søknadsfrist:
2022-08-25

KS Advokatene er KS’ advokatkontor, og utgjør den juridiske avdelingen i organisasjonen.

Vi har landets kommuner og fylkeskommuner som klienter, og yter dessuten tjenester til kommunalt eide bedrifter og virksomheter. I tillegg bistår vi KS som internadvokater. Arbeidshverdagen bærer preg av KS’ rolle som en viktig samfunnsaktør, og det stilles høye krav til kvalitet.

KS Advokatene er et av landets tre største advokatkontorer som kun bistår det offentlige. Avdelingen er i vekst, og består pt av 32 medarbeidere, hvorav 23 advokater, fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionskontorene i Kristiansand og Tromsø. AOm stillingen

Vi har nå ledig en fast stilling som advokatsekretær ved kontoret i Oslo. Avhengig av bakgrunn kan det være aktuelt å ansette som advokatassistent.

Sekretærtjenesten utgjør en sentral og avgjørende funksjon for advokatenes utøvelse av sitt arbeid og deres mulighet for å yte god bistand til klientene. Som advokatsekretær i KS får du imidlertid også muligheten til å bidra til utviklingen av samfunnet ved å støtte advokatenes interessepolitiske virksomhet for kommunesektoren.

Oppgaver

Advokatsekretærene bistår advokatene ved rettssaker, øvrige advokatoppdrag, reiser, kursvirksomhet og andre oppgaver. De sørger for driften ved kontoret, betjener sentralbordet og bistår med annet administrativt arbeid. Typiske eksempler på daglige oppgaver kan omfatte:

 • Utarbeidelse av faktisk- og juridisk utdrag
 • Rettskildesøk og innhenting av informasjon
 • Utforming av PowerPoint-presentasjoner og forberedelse av kurs
 • Møtebooking og forberedelse av møterom
 • Transkribering og korrekturlesing
 • Fakturering og håndtering av advokatenes timeføringssystem
 • Bestillinger og innkjøp
 • Besvaring og oppfølging av henvendelser
 • Utskrift, kopiering og innbinding
 • Rydding og organisering av hovedkontoret
 • Forefallende og praktisk arbeid for advokatenhetens ledelse

Avhengig av kompetanse kan det være aktuelt med enklere juridiske oppgaver, og i særskilte tilfeller kan det gis bistand til andre avdelinger i KS.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er utdannet advokatsekretær/advokatassistent, og som ønsker opplevelsen av å bidra til samfunnsutviklingen. Har du annen juridisk bakgrunn, kan du også være aktuell. Du har helst relevant erfaring fra tilsvarende roller eller oppgaver, men vi er åpne for nyutdannede.

Erfaring med juridisk og faktisk utdrag og øvrige rettsdokumenter er en fordel, og bør beskrives i søknaden. God skriftlig fremstillingsevne samt nøyaktighet og diskresjon i arbeidet er avgjørende for suksess i stillingen.

Den vi ser etter må være fleksibel og serviceinnstilt, og forstå advokatenes behov. Det er nødvendig med stor arbeidskapasitet i perioder. Evne til å være i forkant og prioritere er viktig og du må beherske dataverktøy godt. Gi gjerne en beskrivelse av programvare-erfaring.

Vi tilbyr

Hos KS Advokatene er atmosfæren profesjonell og vennlig med en uformell tone. Det faglige engasjementet er stort, og terskelen for å hjelpe kolleger er lav. Arbeidshverdagen er til tider hektisk, men alltid spennende og variert. KS forventer fleksibilitet fra medarbeiderne, men dette er gjensidig og innenfor ryddige rammer.

I KS får du gode muligheter for personlig og faglig utvikling, ordnede arbeidsbetingelser, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, subsidiert kantine, tilgang på firmaleilighet på fjellet, fleksibel arbeidstid og rett til trening i arbeidstiden. Muligheten for å jobbe for KS’ samfunnsoppdrag bidrar dessuten til å fylle arbeidet med mening. Lønn etter avtale.

Kontoret ligger i Kommunenes Hus, som er sentralt plassert vis-à-vis Nationaltheatret stasjon.

Søknad

KS er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør særlig oppmerksom på at for å bli vurdert må du vedlegge vitnemål fra videregående skole samt eventuelle øvrige relevante attester mv.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Søknadene vil bli behandlet fortløpende, og vi oppfordrer til at disse sendes inn så snart som mulig.

Les mer om KS Advokatene på www.ksadvokatene.no og følg oss på www.fb.com/ksadvokatene.

Kontaktinformasjon

 • Johan N. Spiten
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 480 12 204
 • Linda Hansen
  Advokatassistent
  Telefon: 908 58 717