Er du vår nye IT-jurist?

Arbeidsgiver:
Statens vegvesen
Søknadsfrist:
2019-10-31
Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi utvikler og tar vare på riksveiene våre, bidrar til trygge trafikanter og sikre kjøretøy og vi tilrettelegger for framtidens transport. Vi tar ansvar for helheten i transport-Norge. Etaten består fra 2020 av Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Divisjon IT skal ha et helhetlig ansvar for at all utvikling og digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen skal ivareta utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, være en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Fagsiden skal støttes fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen får fem avdelinger: styring, utvikling, produkter og tjenester, infrastruktur og drift, og brukernær IT. Divisjonen vil ha 315 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen. 

Styring IT, med 14 medarbeidere, har ansvar for økonomi, virksomhetsstyring og strategien for IT-divisjonen. Avdelingen har også ansvaret for etatens virksomhetsarkitektur, et prioritert område i etaten.

Vi leter etter deg som har interesse for juss, anskaffelser og IT, til en spennende stilling som juridisk rådgiver for IT. Vi trenger deg i forbindelse med IT-anskaffelser, forhandlinger, kontraktsutforming/-håndtering, samt IT-juridiske vurderinger og utredninger for å understøtte beslutningsprosesser.

Som IT-jurist vil du være en del av styring IT. Du vil inngå i vårt team på IT-anskaffelse og avtalehåndtering, samt lisensrådgiver. Kontorsted for stillingen blir i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: https://dbc.no

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Hovedansvarlig for å kvalitetssikre og utarbeide konkurransegrunnlag og kontrakter, samt å utarbeide anskaffelses- og kontraktstrategi.
 • Rådgiver for og ledelse av tverrfaglige anskaffelsesteam i forbindelse med IT-anskaffelser og oppfølging av kontrakter.
 • Sikre overføring av inngåtte kontrakter til forvaltningsorganisasjonen og oppfølging av avtaler.
 • Ansvarlig for utarbeidelse av juridiske vurderinger og utredninger
 • Bidra inn i arbeid knyttet til prosesser, rutiner og maler.

Kvalifikasjonskrav: 

Juridisk utdanning på masternivå. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT.

Erfaring fra følgende områder er ønskelig og vil bli vektlagt

 • regelverket for offentlige anskaffelser
 • ledelse av komplekse offentlige IT-anskaffelser
 • statens standardavtaler og DnD standardavtaler
 • utarbeidelse og kvalitetssikring av IT-kontrakter
 • skytjenesteavtaler og anskaffelser
 • kontraktsoppfølging og kontraktsrett
 • forhandlinger

Du bør også ha god kjennskap til personopplysningsloven, forvaltningsloven mm. Arbeidsoppgavene krever at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ser etter deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er løsningsorientert. Du har evnen til å sette seg inn i ulike problemstillinger raskt, og til å jobbe selvstendig og strukturert. Det vil være viktig med god virksomhetsforståelse og kjennskap til bransjen. Vi tenker det er lurt om du har høy arbeidskapasitet, for vi har mange spennende oppgaver til deg!

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr 

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et helt nytt kontorbygg med fantastisk beliggenhet rett ved Drammen stasjon (Strømsø), med svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Er du nysgjerrig på stillingen og ønsker å få vite mer?Kontakt

 • avd.dir. Camilla T.E. Ruland, tlf. 971 38 910 eller
 • IT-direktør Lars B. Kalfoss, tlf. 901 01 825

for en hyggelig prat!