Forsvarets personell- og vernepliktssenter har et overordnet ansvar for HR-faget i Forsvaret. Det innebærer å forvalte vernepliktig personell og ha administrativt og forvaltningsmessig ansvar for ansatte.

Er du vår nye jurist i Harstad?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter(FPVS) vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. FPVS har det overordnede ansvaret for HR-faget i Forsvaret. Som jurist i Personellforvaltningsseksjonen i Personell- og lønnsavdelingen (PLA) i Harstad får du en spennede arbeidsplass, og et arbeidsmiljø preget av høg faglig kompetanse.

Vi er på utkikk etter deg som motiveres av å bidra med råd, saksbehandling og veiledning innen personellforvaltning og som er opptatt av å yte god service til Forsvarets ulike driftsenheter. Arbeidssted er Harstad.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og saksbehandling innen fagområdet personellforvaltning generelt, rekruttering og avgang spesielt
 • Bidra i utviklingen av HR Policy for Forsvaret
 • Bidra i faglig og teknisk utvikling av gjeldende bestemmelser og teknologiske løsninger innen seksjonens fagområde i samarbeid med fagmyndighet
 • Være med på å utvikle/videreutvikle/følge opp analyser, metoder, rapporter, resultater og rutiner for å overvåke hendelser innenfor rekrutterings- og disponeringsprosessene
 • Saksbehandle, støtte og gi råd til eksterne, Forsvarets ansatte, ledere og HR i avdeling

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embedseksamen (Cand.jur)
 • Relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner, minimum 2 år (innen HR/jus)
 • Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing, og mindre tilleggsoppgaver etter seksjonens behov
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG / NATO secret før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og analytisk samtidig som godt skjønn kan utvises
 • Evne til helhetsoversikt
 • Evne til å yte god service
 • Samarbeide godt med andre
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, lønnstrinn 66-70, pt. kr. 594.400 - 640.200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Kontakt

Jurist Ivar Martinsen, tlf 77014154