Et fast embete som tingrettsdommer ved Senja tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-10-25

Det blir ledig et fast embete som tingrettsdommer ved Senja tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale.  Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg én tingrettsdommer, to dommerfullmektiger og fire saksbehandlere. Domstolen har lokaler på Finnsnes.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 185 000,-.
Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Om Senja tingrett
Domstolen har full fagkrets, og den som blir ansatt kan regne med allsidig og interessant juridisk praksis. Senja tingrett legger vekt på godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø. Det er ca. 45 minutter til Bardufoss lufthavn, med direktefly til Oslo. Videre er det en time med hurtigbåt til Tromsø. Vi mener rettsdistriktet har ett av landets fineste områder for natur- og friluftsliv.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Vi tilbyr

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

  • Senja tingrett v/sorenskriver Frank Kjetil Olsen, tlf. 77 87 01 70.
  • Innstillingsrådet for dommere v /sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 25. oktober 2020