Ett til to ledige kontorer i meget hyggelig kontorfellesskap

Vi har for tiden 1-2 ledige kontorer i vårt kontorfellesskap på St. Olavs plass. Vi er seks advokater og en advokatfullmektig med variert praksis. Hovedarbeidsområder er strafferett, barnerett, familierett, arbeidsrett, opphavsrett, personvern og boligrett. Kontorene er romslige, og lokalene er representative, med kort vei til tingrett og lagmannsrett. Husleie/felleskostnader er på et rimelig nivå. 

Ta gjerne kontakt med advokat Juliane Killengreen for ytterligere informasjon og spørsmål:

Tlf: 970 67 812, e-post: [email protected]

Advokatene på St. Olavs plass - www.st-olavsadvokatene.no