Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

FSR - Felles enhet for sivil rettspleie, Innlandet politidistrikt

Arbeidsgiver:
Innlandet politidistrikt
Søknadsfrist:
2024-04-28

Felles enhet for sivil rettspleie har ansvar for sivil rettspleie i Innlandet politidistrikt og har namsmyndighet, Namsfogden i Innlandet. Namsfogden i Innlandet har ansvar for gjennomføring av tvangsfullbyrdelse, saksbehandling gjeldsordning, sekretariat for 20 forliksråd og øvrige sivil rettspleie oppgaver i Innlandet politidistrikt. Felles enhet for sivil rettspleie består for tiden av 77 medarbeidere, er organisert i fire seksjoner og er stedsplassert på 15 tjenestesteder i Innlandet politidistrikt.

Vi har ledig et vikariat som fag- og opplæringsansvarlig tung tvang, fra 06.05.2024- 31.12.2025, stedsplassert på Hamar. Vikariatet kan bli forlenget.

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang rapporterer til seksjonsleder Tung tvang og har som hovedoppgave å bidra til faglig støtte og utvikling innen fagområdet tung tvang. Fag- og opplæringsansvarlig skal bidra til god kvalitet på våre tjenester.

Vi søker en faglig engasjert medarbeider som ønsker å bidra til å sikre at Namsfogden i Innlandet leverer god kvalitet, enhetlig praksis og effektiv oppgaveløsning innen sivil rettspleie.  Vi søker deg som liker faglige utfordringer, som er god til å veilede andre og som har kompetanse innen tung tvang.   

Innlandet politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet. Det må påberegnes noe reiseaktivitet i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgavene som er lagt til stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Gi faglig støtte og bidra til utvikling innen fagområdet tung tvang
 • Gjennomføre kompetansehevende tiltak
 • Utføre juridiske utredninger og analyser
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og rutiner og følge opp sentrale krav og føringer
 • Gjennomføre kvalitetskontroller/ kvalitetssikring
 • Bidra til oppfølging av måloppnåelse og styring av porteføljen
 • Delta i faggrupper og andre faglige nettverk
 • Forberede høringsuttalelse
 • Bidra til god kvalitet og enhetlig praksis innen sivil rettspleie i samarbeid  med øvrige  andre fag- og opplæringsansvarlige i enheten 
 • Saksbehandling innen fagområdet (inntil ca 50% stilling)
 • Andre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap/Juridikum.
 • Det er ønskelig med erfaring innen tvangsfullbyrdelse
 • Det kreves økonomisk vederheftighet
 • Førerkort klasse B

Det kreves plettfri vandel, og en uttømmende og utvidet politiattest må innhentes og leveres før en eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Være fagorientert og med evne til å kunne arbeide selvstendig
 • Være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode pedagogiske evner
 • Være utadvendt, ansvarsfull, initiativrik og endringsvillig 

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (SKO 1364), lønn fra kr 637.000,- brutto per år. Lønnsinnplassering etter kvalifikasjoner og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Kontaktinformasjon

 • Malin Fure Runnerstrøm
  Seksjonssjef
  Telefon: 938 62 513
 • Ingunn Fløtre Laupstad
  Namsfogd
  Telefon: 982 40 987

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.