Fagansvarlig Eiendom og AML - DNB Næringsmegling AS

Arbeidsgiver:
DNB Næringsmegling
Søknadsfrist:
2019-09-22
DNB Næringsmegling er et heleid datterselskap av DNB-konsernet og er en av landets ledende rådgivere innen næringseiendom. Vi bistår med rådgivning innenfor utleie, transaksjoner, analyse og verdivurdering. Gjennom de siste tre årene har vi omsatt eiendomsverdier for ca. NOK 30 mrd, formidlet leiekontrakter for et samlet areal på 600.000 kvm og gjennomførte verdivurderinger for eiendommer med verdi tilsvarende NOK 230 mrd.

DNB Næringsmegling AS er et av Norges ledende megler-/rådgiverselskap innen næringseiendom og bistår innenfor analyse og verdivurdering, rådgivning, utleie og kjøp/salg av næringseiendom. Som et heleid datterselskap av DNB Bank ASA er DNB Næringsmegling AS en del av Norges største eiendomsmiljø hvor også DNB Bank, DNB Eiendom og DNB Markets er ledende aktører innenfor sine områder.

Vi har samlet landets beste ekspertise innen næringseiendom for å være den foretrukne samarbeidspartner for eiere, investorer og brukere av næringseiendom. Med tilstedeværelse i de fire største byene, i tillegg til et bredt nettverk, har vi meget god oversikt over markedet innen næringseiendom i Norge.

For å kunne lykkes i et marked hvor kundene stiller stadig større krav til oss som rådgivere, samtidig som det er avgjørende at vi etterlever de lover og forskrifter vi er underlagt, søker vi deg som enten er jurist eller har eiendomsfaglig bakgrunn. Vi er på jakt etter en engasjert, initiativrik og strukturert kollega som ønsker å jobbe i et hektisk og spennende miljø, og som kan bidra til at DNB Næringsmegling AS etterlever lover og regler innen fagområdet eiendomsmegling og AML.

Som Fagansvarlig Eiendom og AML vil du være en viktig ressursperson for å sikre at selskapet drives i samsvar med lover, forskrifter og god meglerskikk.

Hovedsete er i Oslo, men du vil ha fagansvaret for hele DNB Næringsmegling AS. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og du vil være en del av utvidet ledergruppe i selskapet.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at retningslinjer, rutiner og instrukser blir oppdatert iht. gjeldende lover, forskrifter og DNBs hvitvaskingsrammeverk, og at alle ansatte til enhver tid kjenner til gjeldende regelverk
 • Være en ressurs for rådgivere og meglere i å etterleve gjeldende retningslinjer, rutiner og instrukser
 • Ha ansvar for kontrollfunksjonen i samarbeid med administrerende direktør
 • Ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av rutiner og etterlevelse av risikobaserte tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (AML)

Erfaring og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå
 • Advokat, jurist eller utdannet eiendomsmegler er et krav for å ha selskapets bevilling
 • Erfaring innenfor næringseiendom er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper:

 • Strategisk og analytisk
 • Kunde- og markedsorientert
 • Sterke implementeringsferdigheter
 • God relasjonsbygger internt og eksternt
 • Stor arbeidskapasitet
 • Høy etisk standard og personlig integritet

Kontakt

 • Anne Helene Mortensen, mob: +47 90684481

Om DNB

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

I Norge betjener DNB personer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor via det bredeste distribusjonsnettet i norsk finansnæring. Internasjonalt er DNB representert gjennom 14 filialer og representasjonskontorer.