Fagdirektør (jurist) til Juridisk stab

Arbeidsgiver:
Statsministerens kontor
Søknadsfrist:
2022-10-09

Administrativ og konstitusjonell avdeling har ansvaret for de administrative og konstitusjonelle oppgavene ved Statsministerens kontor. Personal-, økonomi- og juridisk seksjon i avdelingen ivaretar arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte ved SMK og politisk ledelse i alle departement, utfører økonomi- og regnskapstjenester og tilrettelegger statsrådsmøtene på Slottet. Seksjonens jurister utgjør Juridisk stab og jobber med ulike juridiske saker og har et særlig ansvar for forvaltnings- og konstitusjonelle spørsmål for kontoret.

Om stillingen

Vi skal ansette en ny medarbeider til Juridisk stab. Arbeidsoppgavene for stillingen vil være utredning, rådgivning og veiledning i juridiske saker som forelegges avdelingen. Juridisk stab samarbeider med alle enheter ved kontoret og har også utstrakt kontakt med departementene.
Fagområdene omfatter hovedsakelig forvaltnings- og konstitusjonelle rettsspørsmål, men også bl.a. arbeidsrett, personvern, sikkerhetsrett, skatterett, innsyn og anskaffelser. Juridisk stab bistår i utarbeidelse og oppdatering av veilederne «Håndbok for politisk ledelse», «Om Kongen i statsråd» og «Regjeringens forhold til Stortinget». Staben bistår også i gjennomgang av saker som skal behandles av Kongen i statsråd.  Andre juridiske saker ved kontoret kan også være aktuelle.

Faglige kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

  • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater
  • bred erfaring med forvaltningsrett og god kjennskap til statsrett og konstitusjonelle spørsmål
  • god samfunnsforståelse, god forvaltningskompetanse og kunnskap om politiske prosesser
  • minst fem års relevant arbeidserfaring, herunder erfaring fra statsforvaltningen
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne og evne til å framstille juridiske problemstillinger på en lettfattelig måte.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du tar initiativ, jobber selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du holder deg faglig oppdatert og er en god rådgiver og veileder i juridiske spørsmål. Du har stor arbeidskapasitet, setter deg raskt inn i ulike saker og trives med stort arbeidspress i hektiske perioder. Stillingen krever god rolleforståelse, gode analytiske ferdigheter, strategiske evner og god vurderingsevne. Du må være imøtekommende og løsningsorientert og samarbeide godt med andre, både internt og eksternt.

For stillingen kreves det at du må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG.

Vi tilbyr

  • et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
  • fleksibel arbeidstid og sommertid
  • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
  • mulighet for trening i arbeidstiden, med tilgang til gode treningsfasiliteter
  • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum, ved Akershus festning

Du ansettes som fagdirektør i stillingskode 1539. Lønnen blir fastsatt individuelt og vil ligge i spennet fra 700 000 til 850 000 kroner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Åsta Skre, tlf. 22 24 40 22.

Generell informasjon

Statlige arbeidsplasser skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og nytte den enkeltes kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil gjerne ha søknad fra deg som har stått utenfor arbeid eller utdanning i en periode og fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Søkeren oppfordres til å laste opp vitnemål fra Vitnemålsportalen.