Faglig leder for Klagenemndssekretariatets arbeid for KOFA

Arbeidsgiver:
Klagenemndsekretæriatet
Søknadsfrist:
2019-10-31
Klagenemndssekretariatet er et statlig organ underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Organet er et saksforberedende organ for seks klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda. Fra 1.1 2020 er sekretariatet også ansvarlig for Energiklagenemnda.

Klagenemndssekretariatet betjener Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Har du lyst til å lede det faglige arbeidet for denne viktige nemnden og samarbeide med landets dyktigste jurister innenfor dette fagfeltet?

Ledig fast stilling som faglig leder for dyktig jurist

Klagenemndssekretariatet betjener seks klagenemnder underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet (Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda).

Klagenemnda for offentlige anskaffelser er den største nemnden Klagenemndssekretariatet håndterer målt i antall saker, og  fortiden er det ca 14 jurister som jobber fullt med å nedarbeide restanser for denne nemnden. Det er etablert et prosjekt som har som mål å få ned restansene innen 2020.

KOFA gir rådgivende uttalelser, men organet har også myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser.

Klagenemndssekretariatet i Bergen er en spennende og utfordrende arbeidsplass for jurister. Hos oss får du muligheten til å opparbeide deg erfaring innenfor en rekke interessante juridiske fagfelt, og utvikle deg som jurist i samarbeid med dyktige nemndsmedlemmer og de andre juristene i Klagenemndssekretariatet. Det er en dynamisk arbeidsplass med et stort og godt fagmiljø.

Som faglig leder får du stor frihet til å lede arbeidet som du ønsker, og du vil få ledererfaring og mulighet til videreutvikling innenfor ledelse.

Arbeids- og ansvarsområder:

Som faglig ansvarlig for KOFA internt i sekretariatet har du mange dyktige jurister i et team som du har ansvar for å veilede, slik at de juridiske utkastene holder høy kvalitet samtidig som det er viktig å sørge for en effektiv saksavvikling. Du skal være faglig spydspiss både internt og eksternt. Det må også påregnes annet arbeid som for eksempel kontakt med pressen, å holde foredrag, forberede den årlige KOFA konferansen, planlegge og gjennomføre møter med nemnda og andre administrative oppgaver.

Arbeid med de andre rettsfeltene som sekretariatet skal håndtere for de ulike nemndene kan inngå.

Kvalifikasjonskrav:

Juridikum eller master i rettsvitenskap med gode akademiske resultater og minst 5 års erfaring som jurist

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Praktisk erfaring med anvendelse av anskaffelsesregelverket eller gjennomføring av offentlige anskaffelser vil vektlegges høyt.
  • Høy arbeidskapasitet og høy grad av effektivitet i arbeidet, i tillegg til evne til å prioritere riktig mellom arbeidsoppgavene.
  • Du kan formidle komplisert juss på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig.
  • Analytiske egenskaper, et godt juridisk skjønn og gode evner til samarbeid.
  • Erfaring som advokatfullmektig/advokat/dommerfullmektig/dommer vil være en fordel.
  • Erfaring med tilgrensende rettsfelt som forvaltningsrett og sivilprosess vil bli vektlagt.
  • Personlig egnethet til å lede et team til gode resultater.

Vi tilbyr

Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen. Det gis gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi har fleksible arbeidstidsordninger, kantine, adgang til trening i arbeidstiden og med tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse. Klagenemndssekretariatet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av for eksempel alder, seksuell orientering, hull i CV, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Organet ønsker å realisere målet til regjeringen om at minst 5 % av de ansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller avbrudd i yrkeskarrieren.

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ som 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Direktør i Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård på telefon 97472717 eller e-post

Se også vår nettside www.klagenemndssekretariatet.no for mer info om arbeidsplassen og de nemnder organet betjener.

Søknadsfrist 31. oktober 2019. Tiltredelse etter avtale.

Om oss

Klagenemndssekretariatet er en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for både nyutdannede og erfarne jurister. Hos oss får du jobbe selvstendig med Norges beste jurister innen sine fagfelt.

Om du har innvandrerbakgrunn, er overtallig eller har nedsatt funksjonsevne, må dette opplyses om i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.