Verv som fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-03-01

Det blir ledig fem verv som fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Bistandsadvokaten knyttes til rettskretsen, og vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstansene. Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for bistandsadvokater ved Romerike og Glåmdal tingrett, også i ferieperiodene.

Antakelsen av fast bistandsadvokat skjer på åremål for seks år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Øvre aldersgrense for bistandsadvokater er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og kjønnsmessig balanse. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen. Det vil bli sett hen til den geografiske fordelingen på de faste bistandsadvokatene innad i rettskretsen ved antakelsen.

Romerike og Glåmdal tingrett ble sammenslått til en rettskrets 26. april 2021. Tingretten har rettssteder i Lillestrøm, Eidsvoll og Kongsvinger. Den faste bistandsadvokaten må være villig til å ta saker på alle rettsstedene. Det tas forbehold om at rettskretsen kan bli endret.

To av de faste bistandsadvokatene som nå antas vil ha hovedtilknytning til rettsstedet i Kongsvinger. Disse vervene er ledige fra 28. juli 2023. Tre av vervene vil ha hovedtilknytning til rettsstedet i Lillestrøm. Disse vervene er ledige fra hhv. 9.8.23 (to) og 20.9.23.

Spørsmål om vervet

Spørsmål om vervet kan rettes til Romerike og Glåmdal tingrett ved sorenskriver Odd Magne Gjerde, telefon: 48016538, e-post:
[email protected]

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via "Søk her" på denne siden.