Fast bistandsadvokat Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-06-08

Det er ledig to verv som fast bistandsadvokat ved Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 1. august 2023. Vervene er knyttet til rettsstedene Moss og Sarpsborg, men det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen. Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.

Som fast bistandsadvokat får du i hovedsak tildelt oppdrag under etterforskningen, herunder ved tilrettelagte avhør, eller når hovedforhandling berammes. Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste bistandsadvokater dersom dette blir innført.

Antakelse av vervene skjer på åremål for seks år, med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervene gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder. Øvre aldersgrense for faste bistandsadvokater er 70 år.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

De sentrale utvalgskriteriene for antakelse i vervet er:

  • Relevant praksis og faglige kvalifikasjoner
  • Personlig egnethet
  • Kontorsted i rettskretsen og fortrinnsvis knyttet til det aktuelle rettsstedet
  • Kapasitet til å påta seg oppdrag
  • Innenfor nevnte rammer vurderes det også balanse mellom kjønnene
  • Søkerne må ha egen advokatbevilling.

Som fast bistandsadvokat må du ha en tillitvekkende opptreden i retten. Dette innebærer at du må kunne kommunisere godt med øvrige aktører og egen klient. I tillegg forutsettes det at du er strukturert og har evne til å gjøre gode vurderinger og prioriteringer ved gjennomføringen av oppdragene.

Praktisk informasjon

Søknad med CV, vitnemål og attester registreres elektronisk via lenken «Søk her» på denne siden. Søknaden må merkes tydelig med hvilket rettssted den gjelder for.

Ved å søke på vervet samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger om deg. Personopplysninger vi mottar behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt søkerlisten. Du må i så fall begrunne hvorfor du ønsker at navnet ditt unntas, og vi vil deretter ta stilling til om ønsket kan innvilges.

Hvis du har spørsmål om vervet eller domstolen, kan du kontakte sorenskriver Ragnhild Borgerud på telefon 69 79 77 00.

Søknadsfristen er 8. juni 2023.