Fast forsvarer og fast bistandsadvokat i Trøndelag

Det er ledig tre verv som fast forsvarer ved Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett – ett verv fra 01.12.2019 og to verv fra 01.08.2020.

Forsvareren knyttes til rettskretsen, og vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Vervet er personlig.

Det er ledig to verv som bistandsadvokat ved Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett fra 01.08.2020.

Bistandsadvokaten knyttes til rettskretsen og vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.
Vervet er personlig.

Det er ledig ett verv som bistandsadvokat ved Fosen og Frostating lagmannsrett fra 01.08.2020.

Bistandsadvokaten knyttes til rettskretsen og vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.
Vervet er personlig.

Antakelsen av fast forsvarer og bistandsadvokat skjer på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere og faste bistandsadvokater er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen. Det blir sett hen til kapasitet og tilgjengelighet.

Spørsmål vedrørende vervene ved Sør-Trøndelag tingrett/Fosen tingrett kan rettes til

  • sorenskriver Leif Otto Østerbø, telefon 73542400 og
  • nestleder/tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, telefon 73542400.

Spørsmål vedrørende vervene ved Frostating lagmannsrett kan rettes til

  • førstelagmann Sven Jørgen Lindsetmo, telefon 73542400 og
  • lagmann Hilde Enger, telefon 73542400.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes sor-trondelag.tingrett@domstol.no.

Søknadsfrist 20. oktober 2019