Fast forsvarer ved Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-02-06

Det er ledig ett verv som fast forsvarer ved Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Forsvareren er knyttet til rettssted Sandnes, men det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen.  Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser. Dette gjeldende fra 1. mai 2023.

Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordning for faste forsvarere ved Sør-Rogaland tingrett, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast forsvarer skjer på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over en periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

Kvalifikasjoner

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og med geografisk nærhet til rettssted Sandnes. Innenfor nevnte rammer blir det sett hen til kjønnsmessig balanse. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no.  For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Nærmere opplysninger

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og med geografisk nærhet til rettssted Sandnes. Innenfor nevnte rammer blir det tatt hensyn til kjønnsmessig balanse. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no.  For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Henvendelse om stillingen kan rettes til sorenskriver Mariann A. Svensen,  52 00 46 00 evt 51 29 91 01. Vi viser også til www.domstol.no/sor-rogaland. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen den 06.02.23.