Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett har ledig verv som fast forsvarer, med tiltredelse etter avtale. Vervet er knyttet til rettskretsen og omfatter oppdrag for begge domstoler.

Fast forsvarer til Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett

Vervet er et åremål på seks år, med adgang for gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over en periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. Vervet er personlig. Øvre aldersgrense er 70 år. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder.

Kvalifikasjonskrav

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Det legges også vekt på om søkerne har kontorsted i rettskretsen, og kapasitet til å ta oppdrag. Egen advokatbevilling er nødvendig.

Spørsmål om vervet

Nærmere henvendelse vedrørende vervet kan rettes til:

Sorenskriver Arnfinn Agnalt eller administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen, telefon 69 79 77 00 eller e-post til fredrikstad.tingrett@domstol.no

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via knappen "søk her" innen 8. januar 2020.