Energiklagenemnda skal etableres og vi trenger jurist som vil være med å opprette og jobbe for denne spennende nemnden.

Fast stilling for dyktig jurist til Energiklagenemnda

Fra 1. januar 2020 skal Klagenemndssekretariatet betjene Energiklagenemnda, som er under opprettelse, og som skal være underlagt Olje- og energidepartementet. Energiklagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av Reguleringsmyndigheten for energi – en egen enhet med kompetanse etter energiloven og naturgassloven og som inngår i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Klagenemndssekretariatet betjener seks klagenemnder underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet (Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda).

Klagenemndssekretariatet i Bergen er en spennende og utfordrende arbeidsplass for jurister. Hos oss får du muligheten til å opparbeide deg erfaring innenfor en rekke interessante juridiske fagfelt, og utvikle deg som jurist i samarbeid med dyktige nemndsmedlemmer og de andre juristene i Klagenemndssekretariatet. Det er en dynamisk arbeidsplass med et stort og godt fagmiljø.

Som følge av at Klagenemndssekretariatet får ansvar for klagebehandling av forvaltningsvedtak innenfor omsetning av elektrisk energi og naturgass, søker vi etter en jurist. Det er en fordel med erfaring fra energiregulering eller andre tilsvarende områder med innslag av offentligrettslig regulering.

Arbeids- og ansvarsområder

 • Klagesaksbehandling for Energiklagenemnda.
 • Administrative oppgaver knyttet til klagesaksbehandlingen.
 • Arbeid med de andre rettsfeltene som sekretariatet skal håndtere for de ulike nemndene kan inngå.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridikum eller master i rettsvitenskap med gode akademiske resultater og minst 3 års erfaring som jurist

Ønskede kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring innen energirettslig kompetanse eller erfaring fra andre tilsvarende områder med innslag av offentligrettslig regulering er en fordel. Erfaring med tilliggende rettsfelt, som for eksempel forvaltningsrett og kontraktsrett, vil også bli vektlagt.
 • Erfaring fra klagebehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel.
 • Det vektlegges positivt om du i tillegg til juridisk kompetanse har erfaring eller formell kompetanse innen samfunnsøkonomi, men dette er ikke et krav.
 • Du kan formidle komplisert juss på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Analytiske egenskaper, et godt juridisk skjønn og gode evner til samarbeid.
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe under press.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen. Det gis gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi har fleksible arbeidstidsordninger, kantine, adgang til trening i arbeidstiden og med tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse. Klagenemndssekretariatet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av for eksempel alder, seksuell orientering, hull i CV, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Organet ønsker å realisere målet til regjeringen om at minst 5 % av de ansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller avbrudd i yrkeskarrieren.

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ som 1434 rådgiver eller 1364 senior rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Kontakt

Har du spørsmål om stillingene ta gjerne kontakt med:

 • Direktør i Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård på telefon 97472717 eller e-post

Søknadsfrist: 04.oktober 2019

Om oss

Klagenemndssekretariatet er en av Bergens mest spennende arbeidsplasser for både nyutdannede og erfarne jurister. Hos oss får du jobbe selvstendig med Norges beste jurister innen sine fagfelt.

Klagenemndssekretariatet er et statlig organ underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Organet er et saksforberedende organ for seks klagenemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda.

Om du har innvandrerbakgrunn, er overtallig eller har nedsatt funksjonsevne, må dette opplyses om i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.