Finanstilsynet søker ny kollega til krisehåndtering i banksektoren

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2019-05-23
Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Finanstilsynet styrker arbeidet med krisehåndtering i finanssektoren og søker én til to dyktige medarbeidere (førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver eller spesialrådgiver) på området. 1. januar 2019 ble det innført et nytt regelverk som skal legge til rette for at banker, kredittforetak og visse verdipapirforetak kan krisehåndteres eller avvikles uten å true den finansielle stabiliteten. Viktige hensyn er at kritiske funksjoner kan videreføres, og at tap bæres av eiere og kreditorer, mens innskudd, klientmidler og offentlige midler beskyttes. Regelverket legger også vekt på beredskapsløsninger og forebyggende tiltak.

Stillingene er plassert i Avdeling for bank- og forsikringstilsyn, seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Seksjonen har ansvaret for det finansregulatoriske regelverket, herunder konsesjonssøknader, oppkjøp, fusjoner og fisjoner av finansforetak samt krisehåndtering. Seksjonen har 20 ansatte med høy og variert kompetanse fra blant annet forvaltningen, advokatvirksomhet, finansnæringen og domstolene.

Arbeidsoppgaver

Du vil ved ansettelsen knyttes til seksjonens gruppe som har ansvar for Finanstilsynets oppgaver som nasjonal krisehåndteringsmyndighet for banksektoren. Arbeidsoppgavene inkluderer:

 • Å forebygge og eventuelt håndtere soliditetssvikt i banker og visse verdipapirforetak, gjennom blant annet:
  • Utarbeidelse av krisetiltaksplaner for foretak
  • Krav til foretakenes organisering og kapital for å sikre at tap bæres av aksjeeiere og kreditorer
  • Krisehåndtering
 • Regelverksutvikling, særlig knyttet til EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD)
 • Utvikling av arbeidsprosesser mv. innenfor den nyopprettede nasjonale krisehåndteringsmyndigheten
 • Internasjonalt samarbeid med andre krisehåndterings- og tilsynsmyndigheter
 • Saksbehandling innenfor seksjonens øvrige ansvarsområder

Arbeidsoppgavene vil i noen grad kunne tilpasses den enkeltes interesse, kompetanse og erfaring. Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med aktørene i finansmarkedet.

Kvalifikasjoner

 • Cand. jur./Master i rettsvitenskap eller sivil- eller samfunnsøkonom med gode faglige kvalifikasjoner
 • Erfaring fra advokat-/konsulentvirksomhet, finansnæringen eller offentlig forvaltning er en fordel, men også nyutdannede kan komme i betraktning
 • Kunnskap om, og interesse for, bank- og finansnæringen er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, tar ansvar for egne arbeidsprosesser og arbeider strukturert, målrettet og nøyaktig
 • Du trives godt med analytisk arbeid
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Treningsfasiliteter
 • Lønn etter avtale

Annet 

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli varslet om dette i forkant.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på søkere før ansettelse
 • Søkerne må legge ved vitnemål og relevante attester
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer

Kontakt

 • Seksjonssjef Ole-Jørgen Karlsen, tlf. 22939925
 • Tilsynsrådgiver Knut Lykke, tlf. 22939840