Fire tingrettsdommere ved Oslo tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2019-08-12
Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 105 dommere og dommerfullmektiger, og 115 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i åtte rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og administrasjonen, som ledes av direktør. Oslo tingrett behandler hvert år ca. 2500 sivile saker og 14 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Det blir ledig fire embeter som tingrettsdommer ved Oslo tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Arbeidet som tingrettsdommer er variert, og krever interesse for bredden av det juridiske fagfeltet. Vi kan tilby store faglige utfordringer ved en hektisk og hyggelig arbeidsplass, med et engasjert og godt fagmiljø. Stor variasjon i arbeidsoppgavene gir gode muligheter for bred faglig og personlig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Norsk statsborgerskap
 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Uttømmende politiattest vil bli innhentet for kandidater som innstilles

Stillingen krever høy faglig kompetanse og analytiske evner, høy integritet, personlig egnethet og relevant arbeidserfaring. Dommere må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolenes konstitusjonelle uavhengighet. Embetsdommere må ha en tillitvekkende opptreden i retten og kunne kommunisere godt med domstolens brukere.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og med evne til å utøve godt juridisk skjønn
 • Arbeider selvstendig og er i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • Kommuniserer godt skriftlig og muntlig
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Vi kan tilby

 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 148 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Nærmere opplysninger om embetene kan fås ved henvendelse til:

 • Oslo tingrett v/sorenskriver Yngve Svendsen på telefon 22 03 52 00
 • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00 
 • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Generell informasjon om domstolen finnes på www.domstol.no/OTIR.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 12. august 2019