Forhandler

Arbeidsgiver:
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist:
2019-05-27
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 26 000 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

Da en av våre medarbeidere går av med pensjon til nyttår søker, vi en ny medarbeider til NHOs avdeling Lønn og tariff, forhandlingsseksjonen. Avdelingen har ansvaret for å ivareta NHOs partsansvar i omlag 200 tariffavtaler, tilrettelegge gjennomføringen av lønnsoppgjørene samt forestå tvistebehandling ved uenighet om forståelsen av våre tariffavtaler. I tillegg spiller avdelingen en sentral rolle i det faglige samarbeidet i NHO-fellesskapet, og vi driver også med noe veiledning direkte overfor medlemsbedriftene.

Vi søker fortrinnsvis etter en advokat med interesse for kollektiv arbeidsrett og forhandlinger som metode for å løse både retts- og interessetvister på.

NHO spiller en sentral rolle både i utviklingen av det norske arbeidsmarkedet og den nasjonale lønnsdannelsen. Som forhandler i avdeling Lønn og tariff vil du være en del av et større faglig miljø, som sammen skaper NHOs resultater gjennom medlemsservice, forhandlinger, samarbeid med fagforbund og forvaltningen samt ved politisk påvirkningsarbeid. 

Avdelingen er samlokalisert med NHOs advokattjenester. Miljøet er faglig stimulerende og til tider hektisk. Det er litt reisevirksomhet knyttet til jobben, og noe uregelmessig arbeidstid i forbindelse med forhandlinger må påregnes. 

Arbeidsoppgaver: 

 • planlegging og gjennomføring av tarifforhandlinger
 • etablering av nye tariffavtaler
 • rådgivning til medlemsbedrifter og landsforeninger, hovedsakelig i kollektiv arbeidsrett
 • tvistebehandling og kursvirksomhet
 • mulighet for prosedyre

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • erfaring fra kollektiv arbeidsrett
 • noe kjennskap til partene i arbeidslivet eller erfaring fra næringslivet er ønskelig
 • interesse for å jobbe i grenselandet jus og politikk
 • en god forhandler, med evne til å se helheten og balansere mellom prinsipp og mulig løsning
 • samfunnsinteressert
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gjerne også på engelsk
 • løsningsorientert og serviceinnstilt
 • høy personlig integritet
 • evner å jobbe selvstendig og systematisk
 • gode samarbeidsevner


Det vil være store muligheter for personlig og faglig utvikling, og det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted vil være i Næringslivets hus på Majorstuen i Oslo.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte

 • forhandlingsdirektør Rolf Negård på telefon 90 14 65 29

Alternativt en av våre rådgivere i ISCO Group:

 • Beate Ottem Svanes eller Lene Hoem Angelsen på tlf. 22 06 87 00. 

Vennligst registrer din CV og søknad på snarest og senest innen 27. mai 2019.