NHO Luftfart er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for flyselskaper og andre luftfartsrelaterte virksomheter i Norge. Samlet har vi over 60 medlemsbedrifter med mer enn 12 000 ansatte. NHO Luftfart arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig luftfartsnæring i Norge, og er tilsluttet NHO. Foreningen har 4 ansatte, og har et nært samarbeid med NHO og andre landsforeninger i NHO fellesskapet.

Forhandlingsleder i NHO Luftfart

Vi søker fortrinnsvis etter en jurist/advokat med interesse for kollektiv arbeidsrett og forhandlinger som metode for å løse både retts- og interessetvister.

NHO Luftfart har en sentral rolle i utviklingen av lønnsdannelsen og andre tariffvilkår innenfor luftfartssektoren. Som forhandlingsleder vil du få et selvstendig ansvar for å lede tariff-forhandlinger og ivareta oppfølging i forhold til medlemsbedrifter og arbeidstakerorganisasjoner, samt rådgivning i individuelle arbeidsrettslige spørsmål. Du vil være en del av et større faglig miljø i NHO fellesskapet, som sammen skaper resultater gjennom medlemsservice, forhandlinger, samarbeid med fagforbund og forvaltningen, samt ved politisk påvirkningsarbeid.

NHO Luftfart er samlokalisert med NHO og en rekke landsforeninger som alle er lokalisert i Næringslivets hus på Majorstuen. Det er litt reisevirksomhet knyttet til jobben, og noe uregelmessig arbeidstid i forbindelse med forhandlinger må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • planlegging og gjennomføring av tarifforhandlinger
 • etablering av nye tariffavtaler
 • rådgivning til medlemsbedrifter, hovedsakelig i kollektiv arbeidsrett
 • tvistebehandling og noe opplæringsvirksomhet
 • mulighet for prosedyre

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • erfaring fra kollektiv arbeidsrett
 • noe kjennskap til partene i arbeidslivet eller erfaring fra luftfartssektoren er ønskelig
 • en god forhandler, med evne til å se helheten og balansere mellom prinsipp og mulig løsning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gjerne også på engelsk
 • løsningsorientert og serviceinnstilt
 • gode kontaktskapende evner
 • må kunne jobbe selvstendig, og håndtere å arbeide under press
 • gode samarbeidsevner

Det vil være store muligheter for personlig og faglig utvikling, og det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Spørsmål rettes til

administrerende direktør Torbjørn Lothe på e-post [email protected] eller tlf. 902 07 593.

Kortfattet søknad med CV sendes på e-mail til [email protected] snarest.