Førsteamanuensis i rettsvitenskap med vekt på skatterett og/eller avgiftsrett

Arbeidsgiver:
Handelshøyskolen BI
Søknadsfrist:
2022-01-09

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap med vekt på skatterett og/eller avgiftsrett. Den som tilsettes må kunne påta seg undervisning og veiledning innenfor skatterett og/eller avgiftsrett på bachelor- og masternivå.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Ved bedømmelsen vil det bli lagt vekt på at kandidatene har vitenskapelig og pedagogisk bakgrunn, samt evne til å formidle forskning og veilede studenter. I tillegg til de vanlige vitenskapelige kvalifikasjoner som gjelder for førsteamanuensisstillinger, legges det ved BI vekt på søkerenes evne til kontakt med BIs partnere i næringslivet og offentlig forvaltning. Livslang læring er et satsningsområde for BIs og det er derfor viktig at de vitenskapelig ansatte kan henvende seg til modne og erfarne studenter så vel som førstegangsstuderende. Pedagogiske resultater, undervisningserfaring og erfaring fra arbeid i eller samarbeid med næringslivet og det praktiske rettsliv tillegges vekt.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller samarbeid med næringslivet, og til personlige samarbeidsevner.

Stillingen er knyttet til BIs kollektive pensjonsordning og lønnes etter avtale. Kvinner oppfordres til å søke.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Morten Kinander tlf 971 66 641 eller førsteamanuensis Eivind Furuseth, tlf. 464 10 211.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk ved å benytte "søk her"-knappen på denne siden. Husk at høyeste utdanningsgrad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider, kopier av inntil femten publikasjoner, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner, sendes separat i fire eksemplarer. Dette stiles til Rektor og sendes Handelshøyskolen BI, Personalavdelingen, Nydalsveien 37, 0442 Oslo.