Førsteamanuensis /førstelektor/ høgskolelektor i juridiske fag

Arbeidsgiver:
Politihøgskolen
Søknadsfrist:
2021-01-24

Ved Avdeling for etter- og videreutdanning (EVU) er det ledig stilling som førsteamanuensis /førstelektor/høgskolelektor i juridiske fag. Stillingen er tilknyttet en seksjon med fire ansatte med juridisk fagbakgrunn og bred kompetanse, samt en seksjonsleder. Seksjonen tilbyr en rekke juridiske utdanninger og kurs. Fagområdet for stillingen er knyttet til politiets forvaltningsoppgaver med hovedvekt på utlendingsrett.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.   

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.

Det må tydelig fremgå av søknaden om det søkes om ansettelse som førsteamanuensis, førstelektor eller høgskolelektor.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere utdanninger
 • Veilede bachelor og etter- og videreutdanningsstudenter
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av studentaktive og digitale lærings- og undervisningsformer
 • Bidra til faglig utvikling av det juridiske profesjonsfeltet
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor relevante emner for stillingen
 • Budsjettplanlegging og oppfølgning av de studiene man har ansvar for
 • Delta i eksterne samlinger, konferanser, møter etc., etter avtale med seksjonsleder
 • Utføre andre arbeidsoppgaver i seksjonen, etter avtale med seksjonsleder

 Samlingene underveis i studiene kan også foregå utenfor Politihøgskolen i Oslo, eksempelvis ved avdelingene i Stavern eller Kongsvinger. Det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • For førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad fra relevant juridisk fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig
  arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • For førstelektor kreves juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid med klar relevans for fagområdet som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For høgskolelektor kreves mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen.
 • Grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå.  Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. 
 • Gode undervisnings- og veiledningsferdigheter
 • Kunne kommunisere godt (skriftlig og muntlig) på et eller flere av de skandinaviske språkene og på engelsk.

Ansettelse i politietaten krever plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges før tiltredelse.

Det vil i tillegg legges vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning fra høgskole eller universitet, fortrinnsvis innenfor relevante forvaltningsrettslige emner
 • Kunnskap om politiets virksomhet
 • Erfaring med bruk av digitale læringsplattformer

Det vil benyttes intervju i ansettelsesprosessen, men det kan også være aktuelt med undervisningsaktivitet/prøveforelesning.

Personlige egenskaper

 • Trives godt med faglige og personlige utfordringer
 • Faglig engasjement
 • God relasjons- og samhandlingskompetanse
 • Evne til å se faget i et tverrfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • Utviklingsorientert
 • Strukturert, fleksibel og målbevisst

Medarbeidere ved Politihøgskolen skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på.   I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse egenskapene. 

Vi tilbyr

 • Tilsetting som førsteamanuensis i stillingskode 1011, førstelektor i stillingskode 1198 eller høgskolelektor i stillingskode 1008, med lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid – sommertid
 • Gode treningsmuligheter / velferdsordninger

 Les mer om hva vi tilbyr på politihogskolen.no.

Kontaktinformasjon

 • Janne H. I. Helgesen
  Seksjonsleder
  23 19 97 68
  911 61 629