Førstekonsulent/rådgiver

Er du vår nye jurist i Polaravdelingen?

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2022-11-29

Det er ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver i Polaravdelingen til og med desember 2024. 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være av juridisk karakter og innebære ulike former for saksbehandling, blandt annet utredningsarbeid, vurdering av høringssaker og spørsmål om lovers anvendelse for Svalbard. Arbeidsoppgavene er varierte, med utstrakt kontakt med andre departementer og etater, herunder Sysselmesteren på Svalbard. I tillegg må det påregnes å ta del i avdelingens øvrige oppgaver.

Vi søker deg som

Vi søker en person med initiativ og gjennomføringsevne, som kan arbeide selvstendig og i team. Vi legger stor vekt på evne til samarbeid og fleksibilitet.

Du må ha: 

  • Master i rettsvitenskap eller cand. jur
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Det er ønskelig at du har:

  • Erfaring fra fagfeltet, herunder  ansvarsområde.

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for ansatte som har behov for det.

Hva får du hos oss?

  • spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på spk.no/medlemskap-i-spk
  • Mulighet for trening i arbeidstiden og eget bedriftsidrettslag
  • Egen bedrifthelsetjeneste
  • Hyggelig og subsidiert kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 500.000 - 650.000

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan  høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Klarering: 

  • Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og NATO SECRET.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Inger Aarvaag Stokke på 22 24 56 07 eller 414 322 45.