Førstekonsulent/ rådgiver - jurist

Arbeidsgiver:
Justis- og beredskapsdepartementet
Søknadsfrist:
2019-12-18
Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat. Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no

Er du jurist med interesse for arbeidsrett, personvern og administrasjon? Vil du bidra til å videreutvikle de juridiske saksområdene i vår administrasjonsavdeling? 

Administrasjonsavdelingen arbeider med oppgaver innen HR, IKT, arkiv, internsikkerhet og drift. Avdelingen har også ansvar for å koordinere departementets arbeid med høringsuttalelser og internasjonalt arbeid, samt statsrådens forværelse. 

Avdelingen skal levere effektive støttetjenester med høy kvalitet til departementet.

Avdelingens ansvarsområder omfatter flere juridiske fagfelt og vi har behov for ytterligere å styrke vår juridiske kompetanse. Stillingen vil favne bredt og bli tillagt både saksbehandlingsoppgaver og mindre utredningsoppgaver.

Du får jobbe med

 • arbeidsrettslige problemstillinger (både statsansattrett og tariff)
 • forvaltningsrett
 • innsyn etter offentleglova
 • arkivregelverk og personvern
 • sikkerhetslov
 • anskaffelser og kontraktsrett

Det må påregnes oppgaver innen hele avdelingens ansvarsområde.

Vi søker deg som

 • har mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • har analytiske evner, og evne til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre
 • har god skriftlig fremstillingsevne, yter god service og liker en hektisk arbeidshverdag med ulike oppgaver

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet, forventer vi at du skal kunne identifisere deg med og etterleve våre verdier som er åpenhet, integritet og arbeidsglede.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • Subsidierte priser i kantina

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn: 480 000 - 600 000

Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonshemning, nasjonal og etnisk bakgrunn, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingsdirektør Solveig Nowacki, telefon 41234590.