Fullmektigstillinger i prosedyrerettet miljø

Arbeidsgiver:
Advokatfirmaet Elden DA
Søknadsfrist:
2020-09-26

Til kontorene våre i Bergen og Sandefjord søker vi etter engasjerte og selvstendige advokatfullmektiger som trives med faglige utfordringer og prosedyre. Firmaet vårt har et stimulerende og trivelig miljø preget av samarbeid og felles engasjement for faget og kundene våre.

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på:

  • Prosedyre i straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler.
  • Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene.
  • Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner.

Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper.

Du må videre ha gode sosiale egenskaper med tanke på klientkontakt og meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet, prosedyrekonkurranse mv vil bli vektlagt. 

Årets kandidater er velkomne til å søke.

De som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring.

Vi tilbyr en utfordrende hverdag med faglig spennende oppgaver i et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Søknad leveres elektronisk vi knappen "søk her". Vennligst angi om du søker til Bergens-kontoret, Sandefjord, eller begge steder.

Søknadene vil bli vurdert fortløpende.