Group Legal Counsel / Advokat (fullmektig) konsernjuridisk

Arbeidsgiver:
Cermaq
Søknadsfrist:
2019-04-01
Cermaq er en verdensledende produsent av bærekraftig laks og ørret med produksjon i Chile, Canada og Norge. Cermaq leverer laks til kunder i mer enn 70 land. I 2017 solgte Cermaq 158 000 tonn laks med en omsetning på NOK. 9,1 mrd. Cermaq har ca. 4 000 ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og er 100 % eiet av Mitsubishi Corporation. Bærekraftig fiskeoppdrett er sentralt i hele Cermaq´s verdikjede som er basert på åpenhet, partnerskap og gjennomføring. Cermaq er første Patron Sponsor av UN Global Action Platform for Sustainable Ocean Business som ble startet i 2018. Cermaq er også det eneste selskapet innenfor sin industri som utsteder reviderte rapporter for bærekraft og rapporterer kvartalsvis online på oppnådde resultater. I 2017 var Cermaq rangert som nr. 1 blant 100 sjømatselskap i verden i Seafood Intelligence’s rapport om åpenhet i sjømat-industrien.

Cermaq søker en forretningsorientert og initiativrik advokat/advokatfullmektig til vår globale virksomhet. Som Group Legal Counsel vil du ha en sentral rolle i selskapet og jobbe tett med ledelsen og andre nøkkelpersoner. Arbeidet omfatter håndtering av selskapets juridiske problemstillinger, så vel som deltakelse i større prosjekter og strategiske oppgaver. Stillingen rapporter til Head of Legal.

Oppdrett av laks i sjøen langs kysten, krever tillatelse (konsesjon) fra myndighetene. Konsesjonssystemene er ulike i Norge, sammenlignet med Chile og Canada, og i alle tre regioner er rammebetingelsene under politisk debatt og utvikling. Cermaq har i Norge 50 slike tillatelser, i tillegg til særlige tillatelser med egne vilkår for forskning, visning og utvikling.

Group Legal Counsel vil blant annet ha ansvar for:

 • Løpende juridisk bistand til Cermaq og Cermaqs datterselskaper, særlig det norske datterselskapet, med bred eksponering mot privat- og offentligrettslige fagområder
 • Et særlig fokus på etterlevelse og utvikling av havbruksrettslige reguleringer i Norge, herunder konsesjonssystem og driftsreguleringer.
 • Deltakelse i løpende oppfølging og utvikling av compliance-systemet i konsernet
 • Inngå i hovedkontorets aktiviteter og oppgaver, herunder typisk deltakelse i ett eller flere større prosjekter, som juridisk ressurs i tverrfaglige team
 • Tett samarbeid med og oppfølging av eksterne juridiske rådgivere

Kvalifikasjoner

 • Minimum 1-3 års erfaring fra advokatvirksomhet eller relevant myndighet
 • Norsk Master i rettsvitenskap med svært gode resultater
 • Interesse for å utvikle ekspertise innen havbruksrett (spesiell forvaltningsrett)
 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk, spansk vil telle positivt

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske ferdigheter
 • Forretningsforståelse og kommersiell sans
 • Interesse for å forstå oppdrettsvirksomhet operasjonelt, i tillegg til de rettslige rammene
 • Initiativrik – evne til å identifisere områder der juridisk kan skape verdi for virksomheten, planlegge og gjennomføre forbedringstiltak
 • Potensielle lederegenskaper (selvledelse og teamledelse), og du kan trives godt også i team utenfor juridisk disiplin

Stillingen vil være tilknyttet Cermaqs globale hovedkontor i Oslo som del av vårt konsernjuridiske team og jobbe tett med Chief Legal Officer og Head of Legal. Noe reising må påregnes.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Head of Legal, Niels Georg Holm, tlf 98 80 77 37 eller på mail: niels.georg.holm@cermaq.com.

Søknad med CV sendes snarest på mail til HR Manager Elisabeth Fjeldstad, elisabeth.fjeldstad@cermaq.com.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

For mer informasjon om selskapet, se www.cermaq.com.