Ledig stilling som dommerfullmektig – Arbeidssted Hallingdal tingrett og Ringerike tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-08-15

Vi skal tilsette en godt kvalifisert søker som dommerfullmektig ved Hallingdal tingrett og Ringerike tingrett med tiltredelse 01.09.2020, eller etter nærmere avtale.

Stillingen vil ha tjenestested i Hønefoss og Nesbyen.

Ansettelsen gjelder for to år med, mulighet til forlengelse av ansettelsesperioden i ytterligere ett år.

Dommerfullmektigen tilbys utfordrende oppgaver som fordrer evne til å arbeide under tidspress.

Det kreves god teoretisk bakgrunn og godt humør og vi kan tilby et godt arbeidsmiljø begge tjenestestedene. Det blir lagt vekt på erfaring med praktisk juridisk arbeid, herunder prosesserfaring og påtalepraksis.

Tilsetting skjer for minst to år på vanlige vilkår etter dommerfullmektigavtalen.

Henvendelser om stillingen kan rettes til:

  • sorenskriver Stein Arne Vedde, eller
  • sorenskriver Marit Nervik

på telefon 32 07 28 50 eller epost.

Politiattest blir innhentet.

Søknad sammen med attester og vitnemål sendes elektronisk via "Søk her" på denne siden.

Søknadsfristen er 15. august 2020.