Embete som jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-10-09

Det blir ledig et embete som jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett. Tiltredelse er etter nærmere avtale.

Jordskifteretten er lokalisert i Tromsø, og omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Målselv, Sørreisa og Senja.

Domstolen har pr i dag tre dømmende årsverk og en samlet bemanning på 9,5 årsverk.

Kvalifikasjonskrav

 • For stillingen kreves det jordskiftefaglig utdanning på mastergradsnivå med fagområde fastsatt av departementet, delegert til Domstoladministrasjonen
 • Det er ønskelig med bred yrkes- og livserfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, analytiske evner, god menneskekunnskap og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt
 • I tillegg vil det bli lagt vekt på kandidatens evne til å videreutvikle jordskifteretten i tråd med brukernes krav og forventninger

Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.
For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Vi tilbyr

 • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • introduksjonsprogram for nye dommere
 • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • jobb i storslagen natur med gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske

Lønn etter Statens regulativ, jordskiftedommer kode 0455. Årslønn er for tiden kr 941 000.
For å sikre en best mulig rekruttering, gis det for øvrig et årlig tillegg på kr 200 000,- for denne stillingen. Sum årslønn blir således kr 1 141 000,-. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ. Søkeren må ha førerkort for bil.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Nord-Troms jordskifterett v/jordskifterettsleder Øystein Nilsen, tlf. 77 58 87 00
 • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 18
 • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Etter søknadsfristens utløp, vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.jordskifte.no /www.domstol.no/innstillingsradet

Søknadsfrist: 9. oktober 2023