Vil du bli jordskifterettsleder (domstolleder) ved Nord-Troms jordskifterett?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2022-02-08

Ved Nord-Troms jordskifterett er det ledig et embete som jordskifterettsleder. Tiltredelse er etter nærmere avtale. Nord-Troms jordskifterett omfatter kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Målselv, Sørreisa og Senja. Jordskifteretten har kontor i Tromsø, og det er for tiden ni ansatte.

Som jordskifterettsleder vil du få ansvar for drift og utvikling av domstolen. Det vil være domstolleders ansvar at domstolenes ressurser utnyttes optimalt, og bidra til å utvikle et godt faglig miljø i domstolen. Dette innebærer både faglige og administrative utfordringer.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Overordnet styrings- og administrativt ansvar
  • Overordnet ansvar for den dømmende virksomhet og saksbehandling tilknyttet virksomheten
  • Mål- og resultatansvar
  • Lede og videreutvikle domstolen iht. strategisk plan
  • Lede pågående omstillingsarbeid og bidra til felles kultur for domstolen og for Norges domstoler.
  • Utføre oppgaver som dommer

Vi søker en leder med engasjement for ledelse. Du må ha grunnleggende forståelse for domstolens oppgaver, fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet, og ivareta domstolens brukerperspektiv. Effektivisering, digitalisering, ressursutnyttelse og resultatoppnåelse er sentrale områder for domstolens videre utviklingsarbeid. Rettskretsen omfatter kommuner innenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Kjennskap til samisk språk og kultur vil bli vektlagt.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves det utdanning på mastergradsnivå med fagområde fastsatt av departementet, delegert til Domstoladministrasjonen, fra NMBU eller fra Høgskulen på Vestlandet. Likestilt med dette er eksamen fra NMBU/UMB/Norges landbrukshøgskole med hovedkurs i jordskiftefag/eiendomsutforming. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Du må ha ledererfaring og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du har god innsikt i egne styrker og utfordringer som leder. Du skaper tillit, er tydelig, og har evnen til å etablere et godt samarbeid med dine medarbeidere. Du forstår betydningen av å involvere og motivere medarbeidere i utvikling av domstolen. Du kjenner lov- og avtaleverket i arbeidslivet, herunder om arbeidsmiljø, arbeidsgivers styringsrett og ansattes medbestemmelse. Du er interessert i de muligheter som digitale systemer og verktøy gir for effektivisering av arbeidsprosesser, samt at du har kunnskap om økonomistyring.

Stillingen avlønnes med kr. 989 300, lønnen reguleres årlig. Fra brutto lønn trekkes 2 % som innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist: 8. februar 2022