Jordskifterettsleder ved Trøndelag jordskifterett

Trives du vel så godt i sko som i støvler?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-03-13

Om du ønsker en jobb som er variert nok til at du kan bruke pensko, støvler, en nystrøket bluse/skjorte og allværsjakken på én og samme dag, ja da kan dette være jobben for deg. 

Om du liker enda mer variasjon kan vi glede deg med at du vil bryne deg på komplekse, juridiske problemstillinger i tillegg til å ha en viktig lederrolle. Det jordskiftefaglige arbeidet er også mangfoldig. Du kan jobbe med blant annet veirett, jaktrett og eiendomsgrenser og med bruk av ulik teknologi. 

Jordskiftefaglig ekspertise, gode samarbeidsevner, inngående menneskekunnskap og en god dose nysgjerrighet blir viktige ingredienser i arbeidshverdagen din. Mange av partene du vil jobbe med er selvprosederende, noe som krever ekstra veiledning og folkelig språk.

Arbeidsoppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver som leder vil være:

 • Planlegge for optimal bruk av jordskifterettens ressurser for å sikre en effektiv saksavvikling
 • Lede, motivere og inspirere domstolens medarbeidere
 • Legge til rette for at jordskifterettens medarbeidere til enhver tid har den riktige kompetansen for å løse sine oppgaver
 • Administrere egne saker

Hvem er du?

Kravene vi stiller for å bli jordskiftererettsleder er:

 • Jordskiftefaglig utdanning på mastergradsnivå som fyller vedtatte kompetansekrav  
 • Lederkompetanse vil telle positivt 
 • Bred yrkes- og livserfaring er ønskelig, noe du vil få bruk for i de mange ulike sakene du vil håndtere og menneskene du vil møte 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktig, med et språk alle kan forstå 
 • Analytiske evner kommer godt med, sakene er komplekse og krever et trent øye
 • Du må være norsk statsborger
 • Det kreves en uttømmende politiattest dersom du blir innstilt 

Domstolens rettskrets er innenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Kjennskap til samisk samfunnsliv og kultur vil derfor være en fordel.

Hva tilbyr vi?

Foruten en svært variert arbeidshverdag og et viktig samfunnsoppdrag, kan vi tilby deg følgende i denne stillingen: 

 • Stort rom for faglig utvikling, du vil jobbe i kjernen av utviklingen av jordskiftefaget 
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere og et lederprogram hvor du møter andre ledere i jordskifterettene 
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud og mulighet for én måneds studiepermisjon hvert fjerde år 
 • Faglige samlinger og samarbeid med andre jordskifteretter
 • En helt fabelaktig natur i nærområdet, som du kan nyte både i jobben og på fritiden 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Ved ansettelse tilbys lønnstrinn 92, jf. hovedtariffavtalen. Det gis et tillegg på kr. 80 000 per år for å lede to rettssteder. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ. Jordskifteretten har en felles bilordning, og søkeren må ha førerkort for bil.

Om oss

Domstolene er den tredje statsmakt. Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Landet er delt inn i 19 jordskifteretter med ca. 230 ansatte. Du lese mer om jordskifterettene på www.domstol.no/jordskifterettene 

Jordskifteretten er en særdomstol som i hovedsak arbeider med omforming av eiendommer, organisere felles bruk av eiendommer, klarlegging av rettsforhold, grenser til fast eiendom og en rekke skjønn.

Domstolene er avgjørende for at vi har et trygt og godt samfunn basert på tillit. Tillit mellom mennesker og myndigheter, men også mellom deg og meg. Alle skal ha tillit til og respektere våre avgjørelser, uavhengig av utfall. Hos oss kan hver og én få avgjort sin sak, satt strek og komme seg videre.  
 
Med vår rolle følger et stort ansvar. Våre avgjørelser er uavhengige og upåvirket av myndigheter eller press fra andre miljøer. Med komplekse, juridiske problemstillinger bruker vi tid på å dypdykke ned i jussen. Arbeidshverdagen er dessuten preget av variasjon. Én dag er vi ute på befaring eller fastsetter grenser, en annen dag leder vi retten eller er på kontoret og skriver dom. Med andre ord trives vi i både støvler og sko. 

Trøndelag jordskifterett er lokalisert i Trondheim og på Steinkjer. Det er valgfritt kontorsted for den utlyste stillingen.

Det er i dag 8 dømmende årsverk, og en samlet bemanning på 18 årsverk. Domstolen omfatter kommunene Flatanger, Fosnes, Frosta, Høylandet, Inderøy, Leka, Levanger, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namskogan, Nærøy, Osen, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Verdal, Verran, Vikna. Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord.

Generelle bestemmelser

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Vi oppfordrer deg til å krysse av i søknadsportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Les mer om muligheten for positiv særbehandling på www.dfo.no

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Personopplysninger i søknad og CV til stillingen håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om personvern på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene. 
 
Vi utarbeider offentlig søkerliste og henviser til offentlighetslova § 25, andre ledd, for muligheten til å bli unntatt fra denne. 

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Spørsmål om stillingen

 • Arnfinn Agnalt
  Leder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 917 70 156
  E-post: [email protected]
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 404 14 414
  E-post: [email protected]