SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og er godt forankret på Østlandet med sin 175-årige tilstedeværelse i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Konsernadministrasjonen ligger i Hamar og selskapet er notert på Oslo Børs. Banken er en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling. Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 1130 ansatte og et forretningsvolum på 174 milliarder kroner. I tillegg til bank, plassering og forsikring, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen finansiering. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1.

Juridisk direktør Sparebank 1 Østlandet

Vi søker ny juridisk direktør ved hovedkontoret på Hamar. 
  
Bank – og finansbransjen blir utfordret av digitalisering og omfattende endringer i det regulatoriske rammeverket. Vi tilpasser oss aktivt nye rammebetingelser og skal samtidig fremstå som en trygg og tillitsvekkende aktør i markedet. Som juridisk direktør får du et overordnet ansvar for det juridiske arbeidet i SpareBank 1 Østlandet.   
  
Du skal lede og videreutvikle en avdeling med fem advokater og èn advokatfullmektig lokalisert på Hamar og i Oslo. Avdelingen betjener banken og bankens datterselskaper, og har ansvar for å ivareta styresekretærfunksjonen i alle selskaper. Arbeidsmiljøet preges av høyt tempo, stort engasjement og et stort mangfold av juridiske problemstillinger. Med et strategisk fokus balanserer du kommersielle interesser med juridiske og etiske perspektiver. Juridisk direktør rapporterer til konserndirektør HR og juridisk.

Arbeidsoppgaver

 • Iverksette og følge opp konsernets mål og strategi i avdelingen.
 • Ha et aktivt forhold til juridiske problemstillinger og konsekvenser av endringsprosesser, nye systemer, endringer i regelverk og rammebetingelser.
 • Implementere nytt regelverk og opplæring innen juridiske fagområder.
 • Rettsprosesser, forhandlinger, klagebehandling og utenomrettslige tvisteløsninger.
 • Juridiske utredninger, kvalitetssikring og kontroll av prosesser, avtaler og dokumentasjon.
 • Juridisk rådgivning og veiledning.
 • Delta i prosjekter innenfor SpareBank 1 alliansen. 

Kvalifikasjoner

 • Advokat med sterke lederegenskaper.
 • God forretningsforståelse og innsikt i hvordan store konserner fungerer. 
 • Bred juridisk bakgrunn.
 • Gjerne erfaring fra sektorer som er sterkt påvirket av teknologiske endringer.  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig.
 • Gode engelskkunnskaper. 

Personlige egenskaper

 • Lytter, utfordrer, er tydelig og inspirerende.
 • Strategisk orientert og resultatskapende.
 • Høy arbeidskapasitet, effektiv og strukturert.
 • Løsningsorientert med god gjennomføringskraft.
 • Relasjons- og samarbeidsorientert. 

Vi tilbyr

 • En spennende og sentral rolle i et solid og utviklingsorientert finanskonsern.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Et bredt og kompetent fagmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Kontakt

Konserndirektør Eldar Kjendlie, tlf 90013047 eller epost [email protected]