Juridisk rådgiver

NBA Legal, Norges Bank

Arbeidsgiver:
Norges Bank
Søknadsfrist:
2022-02-01

Er du jurist og ønsker å jobbe med personvern hos en av Norges viktigste samfunnsaktører?

I Norges Bank blir du en del av et hyggelig og faglig sterkt team i juridisk seksjon som yter juridisk rådgivning til sentralbankvirksomheten og Norges Banks administrasjon. Som personvernrettsjurist vil du ha fagansvar for personvernrett i seksjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Ditt hovedansvar vil være juridisk rådgivning i saker som gjelder personvern, og bistå organisasjonen med å løse løpende personvernrettslige problemstillinger. For å sikre riktig behandling av personopplysninger i virksomheten kreves tett dialog og oppfølging med bankens avdelinger, og rådgivning til, samarbeid og koordinering med personvernombudet.

Du vil utrede og gi råd om ulike personvernrettslige problemstillinger, blant annet:

 • Vurdere behandlingsgrunnlag for personopplysninger
 • Vurdere grunnlag for overføringer av personopplysninger til tredjeland (Schrems II)
 • Utarbeide/fremforhandle databehandleravtaler
 • Utarbeide notater og annet skriftlig grunnlag for beslutningsprosesser  
 • Bistå med å utarbeide personvernkrav i anskaffelser
 • Bistå med å utvikle og følge opp internt regelverk og prosedyrer
 • Delta i prosjekter og utviklingsoppgaver innenfor fagområdet

Det vil også være mulig å arbeide med andre relevante fagområder innenfor seksjonens ansvarsområde, avhengig av interesse, kompetanse og erfaring.

Vi ser etter deg deg som har

 • Cand. jur. eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater fra et norsk universitet, gjerne med spesialisering innen personvernrett
 • Minimum to års erfaring med rådgivning og/eller utredning av juridiske problemstillinger innenfor personvernrett fra et advokatfirma og/eller i en større, kunnskapsintensiv virksomhet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Spesielle krav: For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. 

Personlige egenskaper

 • Du stiller høye krav til kvalitet og leveranser, og omsetter overordnede rammebetingelser til operative råd, prosedyrer og prosesser
 • Du har kapasitet til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, blir kjent med virksomhetens ulike behov og søker å finne løsninger på utfordringer i organisasjonen
 • Du er strukturert og presenterer faglige vurderinger på en ryddig og overbevisende måte
 • Du er positiv og engasjert og bygger relasjoner i organisasjonen, slik at du kan bidra til at virksomhetens ulike avdelinger og enheter jobber godt sammen og når sine mål
 • Du er endringsvillig og fleksibel, både med hensyn til rammebetingelser og arbeidstid/-mengde

Vi tilbyr

 • En sentral og viktig faglig rolle i en virksomhet med stort samfunnsansvar
 • Interessante faglige utfordringer i en kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Et miljø med høyt kompetansenivå på alle områder og en organisasjon som legger til rette for faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte og gode kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser og et bredt tilbud innenfor bedriftsidrett og andre sosiale aktiviteter

Kontaktinformasjon

 • Alexander Behringer
  Direktør
  Telefon: +47 900 88 219
  E-post: [email protected]
 • Ingrid Katrine Rogne
  Juridisk spesialrådgiver
  Telefon: +47 959 20 162
  E-post: [email protected]

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.