Juridisk rådgiver og seniorrådgiver til tilsynsavdelingen

Vi har ledig inntil seks faste juriststillinger

Arbeidsgiver:
Forbrukertilsynet
Søknadsfrist:
2021-10-25

Tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet skal jobbe for at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt og at forbrukerne kan ta bevisste og informerte valg. Vi jobber for å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukerne. Eksempler på områder vi jobber med, er finans, barn og unge, bolig, ekom, strøm, transport, sosiale medier og bærekraft.

Håndhevingen av regelverket skjer blant annet gjennom saksbehandling, veiledning og dialog med næringsdrivende og forbrukere, informasjonsvirksomhet og effektiv bruk av økonomiske sanksjoner. Vi deltar også i en rekke internasjonale fora hvor vi jobber for et godt forbrukervern på tvers av landegrensene. To av de viktigste er International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) og det europeiske Consumer Protection Cooperation Network (CPC).

Som ansatt i tilsynsavdelingen blir du del av et stort juridisk miljø med 27 ansatte. Alle i avdelingen sitter i Porsgrunn. Avdelingen har for tiden fire mellomledere som har ansvar for hver sine fagområder. Disse er underlagt en avdelingsdirektør.

Vi skal styrke tilsynsavdelingen ytterligere. Vi har ledig inntil seks faste juriststillinger, enten som rådgiver eller som seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Vi søker herunder etter minst én seniorrådgiver som blant annet kan inngå i vår faggruppe for sanksjoner. Denne faggruppen jobber særlig med virksomhetens bruk av vedtak med sanksjoner og ulike forvaltningsrettslige problemstillinger. Det kan være aktuelt med midlertidig stilling dersom en intern søker ansettes fast.

Arbeidsoppgaver

Vi søker jurister til varierte og viktige arbeidsoppgaver i et dyktig, hyggelig og inspirerende fag- og arbeidsmiljø.

 • Arbeidsoppgavene vil blant annet kunne omfatte:
 • Håndheving av regelverket på flere av områdene Forbrukertilsynet fører tilsyn med
 • Saksbehandling og utredningsoppgaver
 • Skrive varsel og vedtak i utvalgte saker
 • Veiledning av næringsdrivende
 • Deltagelse i kontaktmøter med sentrale aktører innenfor de aktuelle markedene vi fører tilsyn med
 • Samarbeid med andre tilsynsorganer
 • Skrive høringssvar i forbindelse med lovprosesser på forbrukerfeltet

Som nyansatt får du et eget opplæringsprogram og en fadder som bistår deg i det daglige arbeidet den første tiden. Du vil også få en nærmeste leder som har hovedansvar for din faglige og personlige utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk. Det er en fordel også med gode engelskkunnskaper
 • For stillingen som seniorrådgiver vil det være en fordel med erfaring med bruk av administrative sanksjoner/straff

Vi ser etter deg som har/er

 • Engasjement og interesse for forbrukerspørsmål
 • God forståelse av Forbrukertilsynets samfunnsoppdrag
 • Strukturert, kreativ og løsningsorientert
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • God vurderingsevne
 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling hos en arbeidsgiver med stor tillit i befolkningen. Stillingene er faste, men det kan også bli ledig midlertidige stillinger ved internt ansettelse i de ledige stillingene fra midlertidige stillinger. Stillingene som rådgiver lønnes med en årslønn fra kr 480.000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingene som seniorrådgiver lønnes med en årslønn fra kr 570.000 avhengig av kvalifikasjoner.

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring følger stillingene. Det blir trukket 2 % av bruttolønn til lovfestet innskudd. Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Slik søker du

Send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk gjennom knappen «Søk her». Alle vedlegg må skannes og legges ved elektronisk.

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Forbrukertilsynet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til registreringsformål.

Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Se offentleglova § 25, andre ledd, når det gjelder mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Tonje Drevland, tlf. 926 21 800.

Om du ønsker å snakke med en saksbehandler om hvordan det er å jobbe i tilsynsavdelingen før du søker, kan du kontakte Balder Angel, tlf. 969 45 846.