Juridisk rådgiver / seniorrådgiver

Vil du jobbe med personvern på europeisk nivå?

Arbeidsgiver:
Datatilsynet
Søknadsfrist:
2023-09-24

Vi søker etter en jurist til fast stilling som rådgiver eller seniorrådgiver i Datatilsynets internasjonale seksjon. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et svært godt arbeidsmiljø.

Vi søker deg som er motivert for å jobbe med personvern internasjonalt og som vil jobbe med juridisk saksbehandling på et dynamisk og aktuelt område. En stilling hos oss gir deg muligheten til å arbeide med juridiske spørsmål som kan ha stor betydning både for enkeltindividet og for samfunnet.

Om stillingen

Internasjonal seksjon har det daglige ansvaret for Datatilsynets arbeid i Det europeiske personvernrådet (EDPB). EDPB utarbeider blant annet retningslinjer og uttalelser om hvordan personvernregelverket skal forstås, og vi må derfor ta stilling til mange prinsipielle problemstillinger.

Internasjonal seksjon behandler grenseoverskridende saker, der teknologigigantene og andre internasjonale virksomheter behandler personopplysninger på tvers av landegrenser. Vi behandler saker som gjelder overføring av personopplysninger til land utenfor EØS, herunder søknader om godkjenning av bindende virksomhetsregler (BCR).

Arbeidet vårt krever mye samhandling på tvers, og seksjonen har løpende kontakt med andre datatilsynsmyndigheter i EØS.

Noe reisevirksomhet utenlands må påregnes.

Internasjonal seksjon er en del av Datatilsynets avdeling for regelverkshåndheving, internasjonal samhandling og sanksjoner.

Ansvar og oppgaver

 • Saksbehandling, tilsynsvirksomhet og veiledningsarbeid
 • Ekstern møtevirksomhet, inkludert deltakelse i EDPBs ekspertundergrupper
 • Samhandling med andre datatilsynsmyndigheter i EØS
 • Informasjonsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Tilsvarende utdannelse fra et annet land kan tas i betraktning forutsatt at det godtgjøres at den kvalifiserer til jobb som advokatfullmektig eller dommerfullmektig i det aktuelle landet.
 • Gode akademiske resultater
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kompetanse innen personvernregelverket er en fordel
 • Kompetanse innen EØS-rett er en fordel
 • Kompetanse innen teknologi er en fordel
 • Erfaring med saksbehandling er en fordel

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å sette deg raskt inn i ny informasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og strukturert
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner og diplomatiske evner
 • Pliktoppfyllende
 • Fleksibel

Hva kan vi tilby deg?

 • Spennende og varierte oppgaver på et utfordrende og viktig felt
 • Muligheten til å jobbe med europeiske eksperter og selv opparbeide deg solid kunnskap om et høyaktuelt rettsområde
 • Godt arbeidsmiljø
 • Innbydende lokaler sentralt i Oslo 
 • Fleksitid
 • Mobiltelefonordning
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering mellom 575 000 og 830 000 kroner

Kontaktinformasjon, søknadsfrist og offentlighet

Spørsmål om stillingen kan stilles til seksjonssjef Tobias Judin på e-post [email protected], eventuelt avdelingsdirektør Jørgen Skorstad på telefon 22 39 69 24 eller e-post [email protected].

Fristen for å søke er 24. september 2023.

Søknader som mangler CV eller vitnemål/karakterutskrift, blir ikke behandlet.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, hull i CV, religion og etnisk bakgrunn. Merk at søkerlisten som utgangspunkt er offentlig.

Det vil ikke bli gitt individuelle tilbakemeldinger til alle i søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på nettsiden vår (datatilsynet.no).